Zaalhockey Prestatiecompetitie

KNHB

Informatie over de KNHB zalhockeycompetitie voor prestatieteams

Ieder jaar nemen zo’n 30 à 35 Osse hockeyteams deel aan de KNHB zaalhockeycompetitie. Daarnaast organiseren we voor breedtesportteams de vriendschappelijke Hockey Indoor Brabant Cup. Op deze pagina informeren we je over de gang van zaken bij de KNHB zaalhockeycompetitie.

 Speeldata en poule-indelingen
De zaalhockeycompetitie start begin december en loopt tot en met medio februari. De poule-indelingen en het wedstrijdschema zijn te vinden op onze website, in de Mijn Club App, via de KNHB Standenmotor of op de Hockey.nl App. Hier vind je ook eventuele wijzigingen dus check het speelschema regelmatig! Alleen wijzigingen die zeer kort voorafgaand aan de wedstrijden worden doorgevoerd, hoor je rechtstreeks van ons - de zaalhockeycommissie.

Afgelastingen Centrale afgelastingDe competitieleiding kan ervoor kiezen wedstrijden centraal af te gelasten ivm weersomstandigheden. Als wedstrijden centraal afgelast worden ontvangen zaalhockeycommissarissen hierover een mail van de competitieleiding. Berichten over centrale afgelasting worden ook op de KNHB website gepubliceerd.

Decentrale afgelastingAls wedstrijden niet centraal worden afgelast, maar er door lokale weersomstandigheden niet kunnen worden gespeeld, kan worden gekozen voor decentrale afgelasting.

Voorwaarden voor decentrale afgelasting:

  1. De voorgenomen afgelasting is overlegd met en akkoord bevonden door belanghebbende verenigingen en de zaalcommissarissen.
  2. De afgelasting is direct per mail, met een cc naar de betrokken verenigingen, aan de competitieleiding zaalhockey gemeld. 

Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de afgelasting overgenomen door de competitieleiding zaalhockey.
De betrokken hal moet door de huurder worden geïnformeerd.

Sancties:
Als je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet of geen overeenstemming kunt bereiken met de betrokken vereniging en/of de zaalcommissarissen en niet op komt dagen verliest jouw team met 5-0 èn er worden 3 punten in mindering gebracht èn jouw team krijgt een boete van €75,-.

Decentrale afgelasting op initiatief van de zaalcommissaris: 
Decentrale afgelasting kan ook op initiatief van een zaalcommissaris worden ingezet. Een zaalcommissaris brengt in zo’n geval advies uit naar de competitieleider zaalhockey. De competitieleider kan daarna over gaan tot decentrale afgelasting van alle wedstrijden op een bepaalde locatie.

Digitaal wedstrijdformulier (DWF) in de zaalOok in de zaal werken we met een DWF. Hiervoor moet, net zoals bij de veldcompetitie, de spelerslijst vóór de wedstrijd ingevuld worden. Het DWF moet zoals gewoonlijk zo snel mogelijk na de wedstrijd afgerond worden. Goede tip is om dit direct na de wedstrijd samen met de tegenstander en scheidsen te doen.

ZaalwachtBij iedere wedstrijd zijn er personen aangewezen als zaalwacht. Je kunt je ook opgeven als zaalwacht, mail hiervoor naar zaalhockey@mhc-oss.nl.

Taken van de zaalwacht
De zaalwacht zorgt dat de zaken netjes en ordelijk verlopen; met name het op tijd starten van de wedstrijden is hierbij van belang. 
Verder is het de taak van de zaalwacht om de standen bij te houden en er voor te zorgen dat de digitale wedstrijd formulieren worden ingevuld. 
Ook is de zaalwacht verantwoordelijk voor het netjes houden van de accommodatie waar men speelt, aanspreken van teams op bijvoorbeeld correcte zaalschoenen en gebruik van zaalsticks.

Er kunnen boetes opgelegd worden wanneer een team schade aanbrengt aan een accommodatie, zie hiervoor de website van de KNHB.

Scheidsrechters
In samenwerking met de scheidsrechterscommissie deelt de zaalhockeycommissie de scheidsrechters voor de zaalwedstrijden in. Iedereen die als scheidsrechter ingedeeld wordt, ontvangt hierover een e-mail en is verplicht te fluiten. De wedstrijden worden in meerluiken gespeeld, meestal blokken van 3 wedstrijden. Wij delen per blok 3 scheidsrechters in. Er wordt dan gefloten in de volgende volgorde: A fluit met B, B fluit met C en C fluit met A. Zo worden alle drie de wedstrijden afgedekt.

 

Trainingen
Het trainingsschema staat onder het kopje 'Zaaltraining'.  De trainingen beginnen in de laatste week van november en lopen tot medio februari. In de kerstvakantie wordt er in principe niet getraind, tenzij dit van tevoren aan ons wordt doorgegeven. De teams die als eerste op een dag trainen leggen de balken; de teams die als laatste trainen ruimen de balken na afloop van de training op. Mondriaan en Ruivert zijn op 5 december vanaf 17.00 uur dicht. Zaalhockeytrainingen vinden plaats in de volgende sporthallen:

Sporthal Mondriaan, De Ruivert 3 Oss (zelfde locatie als Ruivert, let op de bordjes in het complex)
Sporthal Ruivert, De Ruivert 3 Oss (zelfde locatie als Mondriaan, let op de bordjes in het complex)
Sport Centrum Berghem, Osseweg 38a Berghem 
Sporthal Zuiderlicht, Knolgroenveld 1 Berghem (sleutel in overleg met zaalcommissie)

 

Algemene informatie Zaalhockey Overzicht