Sloop clubhuis start op maandag 17 juli!

Clubhuis verbouwing MHC Oss

De laatste maanden is er hard gewerkt om de voorbereidingen te treffen voor de start van de bouw van ons nieuwe clubhuis en kleedlokalen. Op maandag 17 juli aanstaande start de sloop van de kleedlokalen. Het oude clubhuis blijft voorlopig nog even staan. Het streven is om tijdens de zomerperiode te starten met de bouwwerkzaamheden.

Voorbereidingen voor sloop

Op vrijdag 14 juli is het definitieve besluit voor de sloop en bouw genomen en zijn voorbereidingen getroffen om op de plek van de oude kleedlokalen de nieuwe accommodatie te realiseren. Het bestuur van de Stichting MHC Oss, het bestuur van de vereniging MHC Oss, de Bouwcommissie, de architecten Elemans en Koppens en aannemer Dombosch Bouw hebben veel inspanningen gepleegd om in een goede samenwerking zover te komen.

Planning bouw

Het streven is om tijdens de zomerperiode te starten met de bouwwerkzaamheden. Het bouwterrein zal worden afgezet en het is niet toegestaan het bouwterrein te betreden. Als alles voorspoedig gaat verlopen, hopen wij dat het nieuwe clubhuis na de winterstop (april / mei 2018) feestelijk in gebruik kan worden genomen. In de tussenperiode zullen we ons natuurlijk wel wat moeten behelpen. Hierover volgt voor aanvang van het nieuwe seizoen nog aanvullende informatie.

Stenenactie loopt nog!

Het is nog wel noodzakelijk dat we onze Stenenactie tot een succes maken om zo ook de benodigde middelen te hebben voor de inrichting van onze nieuwe accommodatie. De Promocommissie zal hieraan na de zomer de nodige aandacht besteden.   Mochten er nog ondernemers zijn die graag een (gesponsorde) bijdrage willen leveren aan de bouw van onze accommodatie dan kunnen zij contact opnemen met één van de bestuursleden van de vereniging.

Het bestuur van MHC Oss

Clubnieuws overzicht