Uitnodiging ALV 14 december 2017

Het Bestuur van MHC Oss nodigt alle leden en ouders van leden uit voor het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering op donderdag 14 december 2017 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Macharenseweg.

AGENDA

 Opening Algemene Leden Vergadering

 

 1. 2.      Mededelingen van de voorzitter

  3.      Verslag van de ALV d.d. 14 november2016 (beschikbaar op de beschermde omgeving website MHC Oss)

  4.      Ingekomen stukken / mededelingen van de secretaris

  5.      Jaarverslag van de secretaris over seizoen 2016-2017 (beschikbaar op beschermde

          omgeving website MHC Oss)

  6.      Verslag van de penningmeester over seizoen 2016-2017 met o.a.:

           a)  huidige financiële status

           b)  vooruitblik

           c)   gewenste aanpassing(en)

  7.      Verlenen décharge aan het bestuur

  8.      Wisselingen in het bestuur;

  Conform het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden, treden dit jaar af Jeroen Muller (bestuurslid Breedtesport Jeugd) en Tom Ulehake (bestuurslid Prestatiehockey). Beide hebben aangegeven voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

  9.      Stand van zaken nieuwbouw clubhuis

  10.   Hockeytic, Concertmeester 2016-2017

  11.   Rondvraag

  12.   Sluiting Algemene Leden Vergadering.

Klik hier om naar het jaarverslag te gaan. Let op, hiervoor moet je ingelogd zijn.

Tot donderdag 14 december!

Clubnieuws overzicht