Uitnodiging BALV maandag 23 april 2018

Het bestuur van MHC Oss nodigt alle leden en ouders van leden uit voor het bijwonen van een Buitengewone Algemene Leden Vergadering op maandag 23 april 2018, aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Macharenseweg.

Agenda

  1. Opening van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering
  2. Mededelingen van de Voorzitter
  3. Verslag van de ALV d.d. 14 december 2017 (hier beschikbaar op de beschermde omgeving website MHC Oss)
  4. Ingekomen stukken / mededelingen van de secretaris
  5. Stand van zaken clubhuis
  6. Wijziging tenue MHC Oss
  7. Rondvraag
  8. Sluiten van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Sandra Bosmans -Hendriks
Secretaris MHC Oss

Clubnieuws overzicht