Seizoen 2018-2019 wordt het seizoen van de jeugdtrainers

Al enkele jaren leeft bij de Technische Commissie Jeugd de wens om de kwaliteit van de trainers en de trainingen bij de jeugd naar een hoger niveau te brengen. Nu zijn we eindelijk zover! Daarom wordt het seizoen 2018-2019 voor ons het seizoen van de jeugdtrainers. In dit nieuwsbericht kunnen jullie hier meer over lezen.

Er zijn bij MHC Oss veel jongere trainers met minder ervaring. Maar ook voor meer ervaren trainers is het soms lastig om een team met wat mondige jongens of meiden goed training te geven of snel even een training aan te passen wanneer een oefening niet loopt. Dit seizoen gaan we dan ook extra investeren in de jeugdtrainers om de kwaliteit van trainers en training naar een hoger niveau te brengen. Dat doen we op verschillende manieren.

Gebruik trainingssoftware HockeyPraktijk

Vanaf dit seizoen hebben we de beschikking over de software van HockeyPraktijk. In die software zijn voor alle teams op verschillende niveaus trainingen voor het hele seizoen uitgewerkt. Er staan tips in waar de trainers op moet letten en linkjes naar filmpjes. Als een training te makkelijk of juist te moeilijk is voor een team, dan staan er ook manieren om de training snel aan te passen.

Het is de bedoeling dat de trainers gebruik gaan maken van deze training en daar slechts bij uitzondering van afwijken. Daarmee komt er een vaste opbouw en een doorgaande lijn in de trainingen van alle jeugdteams.  De meeste jeugdtrainers hebben inmiddels een workshop van HockeyPraktijk gevolgd waarin een toelichting op het gebruik is gegeven.

Inzet trainingscoördinatoren

Alle trainingsdagen is er 's-middags een trainingscoördinator aanwezig die de jeugdtrainers gaat begeleiden bij de organisatie van de training. De coördinatoren zullen niet alleen aandacht hebben voor de beginnende trainers maar ook voor de trainers die al langer training geven.

Het is de bedoeling dat elke trainer van de breedtesport meerdere keren per seizoen individuele aandacht krijgt. De trainingscoördinatoren zijn Evy van Roosmalen en Tom van Ooij, beiden van het Sport Expertise Centrum (SEC) in Oss. Zij zullen zich binnenkort wat uitgebreider aan jullie voorstellen.

Eigen trainingsmaterialen

Elke trainer krijgt binnenkort de beschikking over een trolley met een complete set aan trainingsmaterialen (ballen, pionnen en hesjes). Deze worden vanaf begin september uitgedeeld aan de trainers. Wanneer de materialenopslag in het nieuwe clubhuis beschikbaar is, dan zullen er ook kluisjes komen waarin de trainers hun materialen in kunnen opbergen.

De trainers gaan voor gebruik van materialen en kluisje ook een borgsom betalen die er toe moet bijdragen dat er zuiniger met de materialen wordt omgegaan. Daar heeft het afgelopen jaren nogal eens aan ontbroken.

En nog meer plannen

Behalve de ondersteuning van de trainingscoördinatoren en de trainingssoftware van HockeyPraktijk hebben we ook nog veel meer plannen zoals het geven trainersclinics door de trainers van Dames of Heren 1, het organiseren van trainerscursussen via de KNHB en thema-avonden speciaal voor de trainers. Maar daarover horen jullie later meer.

Jeroen Muller, voorzitter Technische Commissie
Jeugd Hanneke de Munnik, Commissie Trainingscoördinatie

Clubnieuws overzicht