Uitnodiging ALV 29 november 2018

Het Bestuur van MHC Oss nodigt alle leden en ouders van leden uit voor het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering op donderdag 29 november 2018 (aanvang 20.00 uur) in het clubhuis aan de Macharenseweg in Oss.

AGENDA

1. Opening Algemene Leden Vergadering

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Verslag van de ALV d.d. 14 december 2017 en de BALV d.d. 23 april 2018 en d.d. 14 juni 2018 ( beschikbaar op de beschermde omgeving website MHC Oss )

4. Ingekomen stukken / mededelingen van de secretaris

5. Financiële eindafrekening realisatie clubhuis en kleedlokalen

6. Jaarverslag van de secretaris over seizoen 2017-2018 ( beschikbaar op beschermde omgeving website MHC Oss per 26 november 2018 )

7. Verslag van de penningmeester over seizoen 2017-2018 met o.a.: a) huidige financiële status b) vooruitblik c) gewenste aanpassing(en)

8. Verlenen décharge aan het bestuur

9. Fusie vereniging MHC Oss met stichting Beheer MHC Oss

10. Wisselingen in het bestuur

11. Hockeytic, Concertmeester 2017-2018

12. Rondvraag

13. Sluiting Algemene Leden Vergadering.

Sandra Bosmans – Hendriks
Secretaris MHC Oss

Clubnieuws overzicht