Margo Elemans beoogd opvolger van voorzitter Gerrit Hagoort

Beste leden,

Tijdens de laatste ledenvergadering heb ik aangegeven dat ik aan het einde van dit seizoen ga stoppen als voorzitter van MHC Oss. In 2013 ben ik actief betrokken geraakt bij MHC Oss in de rol van voorzitter van de commissie Fundraising. Opdracht was het werven van 100.000,-- euro als eigen bijdrage in het nieuwe clubhuis. Een voorwaarde die de gemeente stelde om aanspraak te kunnen maken op de financiering van onze plannen voor een nieuwe accommodatie.

In 2015 ben ik gevraagd voorzitter te worden van MHC Oss en met het bestuur de uitdaging aan te gaan om op basis van de ontwikkelde plannen een nieuwe accommodatie te gaan realiseren. Dat dit zou leiden tot de ontwikkeling van drie bouwplannen kon ik toen niet bevroeden. Uiteindelijk hebben we na de nodige interne discussies, de fantastische inzet van een groot aantal actieve leden en sponsoren en de steun van de gemeente Oss, een prachtig resultaat neergezet waar iedereen trots op is.

Een andere belangrijke ambitie van het bestuur is het professionaliseren van onze organisatie en het verhogen van de betrokkenheid van de leden. Het bestuur is er trots op dat in deze bestuursperiode alle commissies een beleidsplan hebben opgesteld en daarmee een visie hebben ontwikkeld voor de opdracht die zij uitvoeren. Daarnaast zijn we op dit moment aan het kijken hoe we tot een compact en krachtig bestuur kunnen komen wat gaat besturen en een commissiestructuur kunnen neerzetten die de vereniging gaat managen. De ondersteuning door professionals is daarbij onontkoombaar. De eerste stappen zijn hierin inmiddels gezet met de inzet van medewerkers van het Sport Expertise Centrum (SEC).

Maar wij blijven een vereniging. Wij dragen daarom als bestuur het motto uit: MHC Oss voor en door de leden! Wij hebben de laatste ledenvergadering aangekondigd dat wij over de professionalisering en het verhogen van de betrokkenheid met de leden in gesprek gaan. Op korte termijn gaan wij hierover een thema-avond organiseren.

Het nieuwe clubhuis geeft veel leden energie om een steentje te willen bijdragen. Ik vind het dan ook een mooi moment om na het lopende seizoen het voorzitterschap over te dragen. Maar er zijn meer bestuursleden die het stokje gaan overdragen en daarom zijn wij nu al gestart met de werving van een nieuwe voorzitter die hier de komende maanden bij wordt betrokken. Het is verder belangrijk om in deze fase een warme overdracht te organiseren. Het bestuur heeft een profiel opgesteld op basis waarvan wij op zoek zijn gegaan naar een goede kandidaat voorzitter. Wij zijn hierin geslaagd en zijn verheugd Margo Elemans te kunnen presenteren als beoogd opvolger.

Margo Elemans is voor velen een bekende binnen de club. Margo is getrouwd met Bas Erich, heeft twee hockeyende kinderen en is regelmatig op de club aanwezig. Margo is zelfstandig ondernemer en heeft haar eigen bureau Elemans Search & Advies. Zij heeft veel ervaring met veranderingstrajecten en een passie voor hockey. Verder heeft ze ruime leidinggevende- en bestuurlijke ervaring binnen diverse grote ondernemingen. Oss kent haar als voormalig zakelijk directeur van Museum Jan Cunen. Margo beschikt over de competities die wij van een voorzitter van MHC verwachten.

De kandidaat bestuursleden zullen bij aanvang van het nieuwe seizoen door het bestuur worden voorgedragen op de algemene ledenvergadering. De andere kandidaten worden de komende weken voorgesteld. Ik kijk terug op hele mooie en bijzondere jaren dankzij de inzet en fijne samenwerking binnen het bestuur en de inzet en betrokkenheid van heel veel leden, vrijwilligers en sponsoren.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Hagoort
voorzitter MHC Oss

Clubnieuws overzicht