Thema-avond: Professionalisering van MHC Oss

Wellicht weet u zich 'De week van MHC Oss' nog te herinneren waarbij elke dag van die week in het teken stond van een ander thema. De thema-avond: Professionalisering van MHC Oss die op donderdag 27 juni a.s. om 19:30 plaatsvindt is dit jaar de vervanger van 'De week van MHC Oss'.  Tijdens deze thema-avond zullen verschillende onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met de professionalisering van onze club. 

 

 Eén van de ambities die het bestuur aan het begin van de bestuursperiode heeft geformuleerd is het professionaliseren van onze club MHC Oss. Met dit doel is het bestuur al stevig aan de slag geweest om de commissies te vragen voor de uitvoering van hun taken een beleidsplan op te stellen. Hierin wordt het beleid van de vereniging transparant en kan het bestuur samen met de commissies sturen op realisatie van het beleid. De beleidsplannen van elke commissie zijn inmiddels bijna allemaal gereed. De volgende stap is daarom ook dat we actief samen met de leden willen nadenken over de vervolgstappen om onze vereniging toekomstbestendig te maken en verder te professionaliseren. 

 

Dit willen we graag doen door met elkaar in gesprek te gaan tijdens de thema-avond 'professionalisering van MHC Oss' welke op donderdag 27 juni om 19:30 zal plaatsvinden,  in ons clubhuis. Op deze avond willen we over de volgende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan; 

  • Vergroten betrokkenheid van de leden
  • Binden en boeien van jongens
  • Binden en boeien van oud leden
  • Multifunctioneel gebruik van het clubhuis
  • Vestigingsmanager nodig of niet? 
  • Professionalisering kost geld

Deze thema-avond wordt georganiseerd in de vorm van een Worldcafé. Dit is een werkvorm waarin deelnemers per onderwerp deelnemen aan een gesprekstafel. De gespreksvoorzitter noteert de resultaten op een groot blad papier. Vervolgens schuiven de deelnemers naar de volgende tafel. De voorzitter van die tafel brieft de nieuwe groep kort wat er al is gezegd. Daarop bouwen de deelnemers verder. Aan het einde van de avond presenteren de voorzitters het resultaat van hun onderwerp. 

We zien JOU graag op donderdag 27 juni  om 19:30 in ons clubhuis om na te denken over de professionalisering van ONZE club! 

Clubnieuws overzicht