Definitieve indeling Damesteams 2019-2020 (Dames 3 t/m 7 en Dames Jong 1 t/m 5).

De indeling van de Damesteams voor de breedtesport voor komend seizoen is definitief. Deze is opgenomen in de bijlage bij dit bericht.

Op de eerdere concept-indeling zijn diverse reacties gekomen. Ook waren er nog enkele aan- en afmeldingen. Zodoende was het weer een hele opgave bij de samenstelling van de elftallen een evenwichtige keuze te maken. Hockeyachtergrond/-wensen, vriendschappen/onderbrengen overige speelsters/afvallers uit selecties etc., en grootte van elftallen luisteren tamelijk nauw. Op voorhand vragen wij begrip voor deze lastige afweging.

Zoals eerder gemeld was het onze bedoeling om een meer logische opbouw in klassen voor vooral de Jong Dames  (1 t/m 5) te organiseren, om iedereen meer naar hockeyvermogen te kunnen faciliteren. Hoewel de Bond hierin in 1e instantie niet meeging, is dat nu (voorlopig) wel gelukt (2e t/m 5e klasse).

Bij de reguliere elftallen Dames 3 t/m 7 zijn door af- en aanmeldingen grotere en kleinere elftallen ontstaan. Enkele elftallen hebben hierdoor eigenlijk een te smalle basis. Echter vriendschappen, lang bestaande samenstellingen en hockeyachtergrond geven hier geen mogelijkheid tot herverdeling. Wij gaan er van uit dat de beter bezette elftallen – ook van de Jong Dames - in geval van nood de helpende hand bieden, zodat niet ingegrepen behoeft te worden in de samenstelling.

Voor enkele teams zijn nog geen trainers “gevonden”. Daar wordt nog naar gezocht. Uiteraard zijn suggesties welkom. Het staat de elftallen uiteraard vrij al vast toch te starten, al dan niet onder leiding van een trainer die je vooralsnog zelf hebt geregeld. In de voorlopige indeling van de velden zijn hiervoor trainingstijden voorzien.

Zeker voor de nieuwe elftallen lijkt het wenselijk dat er geoefend kan worden. Zondag 1 september as. willen wij daarom oefenwedstrijden organiseren. Houd hiermee alvast rekening. En zorg er voor dat de (keepers-)uitrusting is geregeld/compleet is.

Technische Commissie Dames

Johan Klaazen

senioren@mhc-oss.nl

Downloads:

Clubnieuws overzicht