Problemen rond Arbitrage 6-10-2019

Zoals u wellicht opgevallen kan zijn, liep de procedure rondom arbitrage op zondag 6 oktober niet zoals gewenst. In dit bericht willen wij, de Scheidsrechterscommissie, uitleggen wat er nu precies is misgegaan en de toppers bedanken die alsnog een wedstrijd gefloten hebben.

Al sinds het begin van het seizoen zijn er problemen rondom systemen die het inplannen van scheidsrechters en wedstrijden mogelijk maken. De door de KNHB aangemaakte wedstrijden werden helaas niet doorgelinkt naar ons ledensysteem AllUnited. Hierdoor kon de planning pas later ingevoerd worden. De uitnodigingsmailtjes voor fluitbeurten zijn hierdoor (te) kort voor de wedstrijden verstuurd. 

Hierna ontstond een groter probleem. Door een fout in de nachtverwerking tussen de KNHB en AllUnited, werden onze wedstrijddagen verwijderd. Met de wedstrijden verdwenen ook de ingedeelde scheidsrechters. Dit betekende dat de automatisch verzonden herinneringsmails en verificatiecodes niet verzonden werden. Dit heeft er toe geleid dat meerdere scheidsrechters niet zijn komen opdagen voor hun fluitbeurt, wat natuurlijk jammer is, want zij waren natuurlijk wel uitgenodigd. 

Wij betreuren deze situatie zeer, want u mag van ons verwachten dat dit beter verloopt. Wij hebben daarop ook voorzorgsmaatregelen genomen, zodat we dit soort problemen in het vervolg op kunnen vangen.

Ook willen wij de toppers, die op de desbetreffende zondag hebben ingesprongen om ervoor te zorgen dat de wedstrijden doorgaan, enorm bedanken! Zonder hen hadden wij het nooit opgelost kunnen krijgen. Duizend maal dank!

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en als u nog verdere vragen heeft, vragen wij u te melden bij de commissie. Wij zijn te bereiken op het mailadres scheidsrechters@mhc-oss.nl.

Scheidsrechterscommissie MHC Oss

Clubnieuws overzicht