Uitnodiging ALV dinsdag 29 oktober

Het Bestuur van MHC Oss nodigt alle leden en ouders van leden uit voor het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering op dinsdag 29 oktober 2019 ( aanvang 20.00 uur ) in het clubhuis aan de Macharense weg in Oss.

AGENDA

1. Opening Algemene Leden Vergadering

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Ingekomen stukken / mededelingen van de secretaris

4. Verslag van de ALV dd 29 november 2018 ( beschikbaar op het beschermde deel van de website )

5. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018-2019 ( beschikbaar op het beschermde deel van de website )

6. Verslag van de penningmeester over het seizoen 2018-2019

7. Verlenen décharge aan het bestuur

8. Wisselingen in het bestuur

9. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020

10. Hockeytic 2018-2019 , Concertmeester(s) 2018-2019

11. Rondvraag

12. Sluiting Algemene Leden Vergadering

Clubnieuws overzicht