Eindelijk een vrouw aan het roer bij MHC Oss

Tijdens een zeer goed bezochte Algemene Leden Vergadering heeft Margo Elemans dinsdagavond het stokje overgenomen van Gerrit Hagoort  als voorzitter van MHC Oss. Daarmee heeft het Osse hockey voor het eerst in haar 83-jarige geschiedenis een vrouwelijke voorzitter waarmee tevens de samenstelling van het ledenbestand recht gedaan wordt.

Naast het vertrek van voorzitter Gerrit Hagoort, die de totstandkoming van het schitterende nieuwe onderkomen als hoogtepunt van zijn periode als voorzitter mag beschouwen, nam bijna het voltallige bestuur afscheid. Slechts penningmeester Hans van der Eerden bleef over van het oorspronkelijk negen-koppige bestuur. Zoals in de vorige ALV al werd aangegeven was het streven het aantal bestuursleden terug te brengen en meer taken bij commissies onder te brengen.

Zo werden de aftredende bestuursleden: Sandra Bosmans, Nynke de Blaauw, Jeroen Muller en Willem-Jan Derijks met bloemen en een ovatie hartelijk bedankt voor bewezen diensten en de volgende nieuwe bestuursleden voorgesteld : 

Suzanne van den Berg als secretaris alsmede Astrid Duiven, Dick van Druten, Michiel van der Toorn en Gert Jordaans gaan de hockeyclub bestuurlijk leiden waarbij de taakverdeling later bekend gemaakt gaat worden.

Nadat de vergadering unaniem per acclamatie haar goedkeuring aan deze kandidatuur had gegeven kon het nieuwe bestuur haar plaats innemen en door ere-voorzitter John van Boekel persoonlijk bevraagd worden naar hun ambities.

Margo Elemans maakte in haar toespraak duidelijk dat er een drietal speerpunten zijn geformuleerd waarop het bestuur en de club zich zullen gaan richten in de komende jaren:

“Een krachtige clubidentiteit, de club dat zijn wij”, waarbij sportieve prestaties hand in hand dienen te gaan met een positieve sfeer en gezelligheid, met een grote betrokkenheid onder de leden.

“Een gezonde vereniging, klaar voor de toekomst”, waarbij het prachtige onderkomen en een gezonde financiële situatie de basis vormen voor een mooie toekomst waarbij het draagvlak onder de leden vergroot dient te worden.

“Een leven lang sporten, sporten voor iedereen”, waarbij van heel jong tot op hoge leeftijd, van prestatief tot recreatief beoefenen van de sport of mensen met een beperking, een ieder de ruimte en de gelegenheid moet krijgen hun geliefde sport te bedrijven.    

Daarna was het tijd voor de eerste feestelijke handelingen van het nieuwe bestuur, waarbij de scheidende voorzitter Gerrit Hagoort uitgebreid in het zonnetje werd gezet door zijn voormalige penningmeester en vriend Hans van der Eerden en onder luid applaus werd benoemd tot Erelid van MHC Oss.  

 

Na de rondvraag werd de Algemene Leden Vergadering informeel afgesloten op de voor deze vereniging kenmerkende manier.

De toekomst ziet er met dit nieuwe, jonge bestuur, positief uit.  

 

Clubnieuws overzicht