Onderhoud website

De komende dagen zullen wij als communicatiecommissie weer werken aan het vernieuwen van de website. Dit doen we zodat het makkelijker wordt dingen te zoeken en te vinden op de site! Dit kan betekenen dat sommige pagina's verplaatst of zelfs verwijderd worden. Ook zal sommige informatie tijdelijk niet beschikbaar zijn. Deze kunt u altijd bij ons opvragen. 

De exacte duur van het onderhoud is niet bekend, aangezien we de site geleidelijk aan zullen gaan passen.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

De communicatiecommissie 

Clubnieuws overzicht