Brief aan (ouders van) leden, vrijwilligers, trainers en medewerkers van MHC Oss

De corona-crisis houdt ons allemaal al enige tijd in de greep. Naast dat alle corona-maatregelen  gevolgen hebben voor ons dagelijks leven, betekent het ook dat we niet kunnen hockeyen. In deze Nieuwsbrief informeren we jullie over de consequenties voor onze club.

MHC Oss is gesloten
Op last van de overheid mogen we niet op de velden spelen of trainen en ook niet samenkomen in het clubhuis. We staan daar als vereniging volledig achter, ondanks dat dat ons als club vol in ons sporthart raakt. Gezondheid en solidariteit zijn echter belangrijker dan hockey.

Tijdens de persconferentie op 31 maart is door de regering aangegeven dat deze maatregel zal worden doorgetrokken t/m 28 april. Dit betekent dat de hockeycompetitie en de trainingen voorlopig niet worden hervat. 

We beseffen dat het, zeker met dit prachtige lenteweer, een hard gelag is om niet te kunnen hockeyen. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet voor activiteiten die niet door kunnen gaan.
We vinden het fijn te zien dat iedereen zich inmiddels goed aan de door de overheid opgelegde maatregelen houdt. Hoe vervelend ook: blijf dat doen om samen het virus in te dammen.

Financiële consequenties
De inkomsten van de club staan op dit moment onder druk terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Hierbij kun je denken aan kosten met betrekking tot clubhuis, onderhoud, aflossing leningen, loonkosten, belastingen etc. Om de continuïteit van de club te waarborgen hebben we als bestuur een aantal maatregelen genomen.

Aan de inkomstenkant betekenen de corona-maatregelen dat de baromzet wegvalt.

Verder hebben vele bedrijven het momenteel zwaar en het aantrekken van nieuwe sponsors is op dit moment lastig. Onze huidige sponsoren steunen de club en dat waarderen we zeer. Ook zij hebben het in deze periode zwaar.

Een andere inkomstenbron wordt gevormd door de contributiegelden. Als lid vraag je je mogelijk af hoe het hiermee zit; wel betaald, niet spelen, niet trainen, geen gezelligheid! Kunnen we een deel van de contributie terugkrijgen? Formeel is er sprake van overmacht: het valt de vereniging niet te verwijten dat we niet bij MHC Oss mogen hockeyen.

Belangrijker is dat we een vereniging zijn, een familieclub. Met elkaar en voor elkaar, in goede tijden en slechte tijden. Juist nu hebben we elkaar en de contributie-inkomsten extra hard nodig om de komende jaren samen te kunnen blijven genieten van de hockeysport. We kunnen dan als club onze vaste verplichtingen nakomen. Het bestuur heeft daarom besloten om het gezamenlijke standpunt binnen de sport te volgen en de resterende contributiegelden te innen.

Daar waar mogelijk gaan we de kostenkant van de vereniging de komende periode verlagen. Alle faciliteiten en regelingen waar we ons als club vanuit gemeente, bank en overheid op kunnen beroepen benutten we. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regeling t.a.v. het noodloket van het ministerie van Economische zaken. Daarnaast hebben we als bestuur besloten om alle (vrijwilligers)vergoedingen te betalen tot en met maart 2020. Vanaf april worden deze vergoedingen niet meer uitgekeerd. Deze maatregel geldt zolang er niet gehockeyd mag worden.

Tenslotte
We zijn ervan overtuigd dat we dit als hockeyvereniging kunnen doorstaan, sportief, organisatorisch en financieel. Als vereniging met ruim 1100 leden hebben we een grote veerkracht dankzij zeer betrokken leden, ouders, vrijwilligers, medewerkers, sponsors en de gemeente Oss die ons een warm hart toedragen. Alle maatregelen die we treffen doen we ter bescherming van de club, zodat we in het nieuwe seizoen weer op een goede manier kunnen starten. Wij begrijpen dat dit geen leuk bericht is, maar vertrouwen erop dat jullie dit vanuit jullie clubhart begrijpen. We doen dan ook een beroep op jullie om dit besluit te steunen.

Ik eindig met dank aan iedereen die hulp en steun aanbiedt in deze bijzondere tijden. Wij waarderen dat zeer. Let goed op jezelf en de mensen om je heen. 

Met sportieve groet, namens het bestuur

Margo Elemans
Voorzitter MHC Oss

Clubnieuws overzicht