Contributie seizoen 2020-2021

Zoals al eerder in "brief van het bestuur" en via de "video boodschap van onze voorzitter Margo Elemans"  gecommuniceerd kunnen we het afgelopen seizoen 2019-2020 ondanks de corona-stop redelijk afsluiten. Dit door de contributie, de bijdrage van sponsoren en maatregelen van allerlei instanties (KNVB, gemeente Oss, regering, Belastingdienst en leveranciers).
 
 
Doordat een deel van de rekeningen wordt opgeschoven (met name van de gemeente Oss en van de bank), volgen echter wel extra betalingen in het komende seizoen 2020 - 2021. De inkomsten door sponsoring en de bar inkomsten uit het clubhuis zijn voor het nieuwe seizoen nog onzeker. Daarnaast zien we dat het aantal leden in seizoen 2020-2021 evenals vorig seizoen een daling kent. Als bestuur gaan we voor een sluitende begroting in het nieuwe seizoen welke op de ledenvergadering zal worden toegelicht. De contributie zal, ondanks de onzekerheden in de financiële situatie als gevolg van corona, niet extra worden verhoogd. Alleen de jaarlijkse prijsindexatie van 3% zal worden toegepast. 
 
De nieuwe contributie is inmiddels te vinden op de website van MHC Oss onder het kopje "lid worden" en vervolgens "contributie".
Clubnieuws overzicht