Online ALV 26 oktober

Save the date: ONLINE Algemene Ledenvergadering 26 Oktober 20.00 uur

Gezien de huidige ontwikkelingen, het nog immer oplopend aantal besmettingen, hebben we als bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober niet fysiek in het clubhuis, maar online te organiseren. Wij realiseren ons dat het de voorkeur zou hebben om de ALV fysiek te houden, echter vertrouwen wij erop dat jullie begrijpen dat in tijden van de corona-crises en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden we deze keuze gemaakt hebben.

De stukken (jaarverslag, cijfers) en de agenda, zullen maandag 19 oktober op onze website geplaatst worden. Tevens zal alle relevante informatie (organisatie) rondom de online-ALV vermeld worden.

Clubnieuws Overzicht