Uitnodiging Online ALV 26 oktober 2020

Het bestuur van MHC Oss nodigt u uit voor het bijwonen van een (Online) Algemene Leden Vergadering op maandag 26 oktober 2020, aanvang 20:00 uur.

 

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in goede gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in het clubhuis houden, geen doorgang willen laten vinden. 

Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op maandag 26 oktober 2020 om 20:00 uur. Het bestuur is door de noodwet Corona (zie website KNHB) gerechtigd om deze wijze te vergaderen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dit graag van u onder vermelding van de redenen. 

Wij verzoeken u om u aan te melden voor de vergadering door middel van de button bovenaan dit bericht of door een mail te sturen met deze aanmelding naar secretaris@mhc-oss.nl. Zo kunnen we inventariseren of er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor de besluitvorming. Een aanmelding is overigens niet verplicht voor toegang tot de vergadering.

Tot 72 uur voor aanvang van de vergadering (tot vrijdag 23 oktober 20:00 uur) kunt u uw vragen over de agenda (zie bijgevoegde uitnodiging brief), de online aangeleverde documenten en de agendapunten alvast stellen. Dit kan ook door een mail met deze vragen te sturen naar secretaris@mhc-oss.nl. Indien mogelijk zullen wij de antwoorden ook al van te voren aan u terugkoppelen.

De technische instructies omtrent de vergadering verneemt u zo spoedig mogelijk van ons.

Wij hopen zoveel mogelijk van u op maandag 26 oktober online te mogen verwelkomen! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Margo Elemans

Voorzitter MHC Oss

 

Downloads:

Clubnieuws Overzicht