Onderhoud velden

Ieder jaar hebben onze velden onderhoud nodig. Dit om slijtage plekken te repareren, op de zandvelden nieuw zand instrooien en met name op veld 1 en 2 het verwijderen van mos en alg. 

Dit laatste is een dure en lastige taak, lastig vooral omdat de alg snel weer terug is. Nu hebben we, sinds kort, ervoor gekozen om dit probleem zelf te gaan aanpakken. We hebben daarvoor contact gezocht met diverse aanbieders van bestrijdingsmiddelen. Een vereiste hierbij was; volledig biologisch en niet schadelijk voor het milieu en onze spelers. 

 

We hebben hier een leverancier voor gevonden welke het juiste product heeft, een goed behandelplan, de juiste nazorg en ondersteuning biedt. Met "Algavelan" hebben we een overeenkomst gesloten voor levering van product en zijn diensten. 

 

We zullen wekelijks intensief de watervelden sproeien (dit met een sproeikar welke achter onze tractor bevestigd wordt) met dit product en met als resultaat dat de algen afgebroken worden en wegspoelen. Hierna zal er nog gesproeid worden om het te onderhouden. 

We gaan ervan uit hiermee de vervuiling tegen te gaan en met name veld 2 weer schoon te krijgen en veld 1 schoon te houden. Ook voor de andere velden zal het ingezet worden om onkruid af te breken. 

 

We wilden jullie dit graag laten weten om aan te geven dat we niet stil zitten en ook duurzaam bezig zijn.

 

Mochten er nog vragen over zijn, neem dan gerust contact op met ondergetekende. 

 

Namens de Accommodatiecommissie,

 

Mark van der Leest

Clubnieuws Overzicht