KNHB stopt zaalcompetities Zuid-Nederland; zaalcontributie niet in rekening gebracht

Vanavond op de persconferentie is duidelijk geworden dat we langzaam aan weer open gaan, het lang gaat van het slot af. Competitiewedstrijden zijn weer mogelijk, zowel binnen als buiten. Een groot aantal verenigingen in het district Zuid-Nederland, waaronder MHC Oss, heeft aangegeven bij de KNHB dat men zich niet kan vinden in het besluit van de KNHB om de zaalcompetitie te gaan hervatten zodra dit weer mogelijk is. De KNHB heeft als gevolgen hiervan de gehele zaalcompetitie voor het district Zuid-Nederland afgelast.

Ook wij zijn dus van mening dat wij geen volwaardig zaalhockeyproduct kunnen aanbieden aan onze leden. De spoeling in Zuid-Nederland was qua teams al dunner. Net voor aanvang van het zaalseizoen trokken zeven verenigingen uit Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zich wegens corona problemen terug. Dit leidde tot een incomplete start van het zaalseizoen. Kijkend naar waar we nu staan kan, door de eerdere en huidige overheidsmaatregelen, in het meest gunstigste geval de zaalhockeycompetitie voor maximaal 65% gespeeld worden. Maar mogelijk is dit veel minder. Er moeten dan namelijk na 29 januari 2022 geen wedstrijden meer uitvallen door corona of quarantaine van onze eigen teams en/of hun tegenstanders. Sommige teams zullen dan een evenredig groot deel van de wedstrijden spelen (met name als zij voor de lockdown al hebben gespeeld), terwijl andere teams met een beetje pech een onevenredig klein deel van de wedstrijden zullen spelen. Hierop is totaal geen invloed uit te oefenen door de KNHB noch de clubs. Dit verschil valt echter niet uit te leggen aan leden en zeker niet als bij iedereen wel het volle pond aan contributie zou worden geïncasseerd.

Daarnaast hebben wij als bestuur en commissies gemerkt dat het enthousiasme voor zaalhockey de laatste tijd sterk is afgenomen. Dit is niet alleen het geval vanwege het stilvallen van de competitie en de hoge besmettingscijfers, maar is met name ook het gevolg van de beslissing dat nu wel weer op het veld mag worden gehockeyd. Diverse teams en individuele spelers richten zich inmiddels ook weer op het voorjaar en spelen alweer actief buiten. Wij als club willen dit ook stimuleren en dit faciliteren!

Normaliter wordt er voor zaalhockey een extra contributie geheven. De beperkte en gemaakte kosten voor het zaalhockey (lees trainingen, coachen, zaalhuur etc.) zullen wij n.a.v. dit besluit van de KNHB derhalve ook NIET door belasten. Het bestuur heeft dus besloten dat de zaalhockeycontributie niet in rekening worden gebracht aan de leden die KNHB zaalcompetitie (zouden) spelen, alsmede voor de elftallen welke aan de HIBC zouden deelnemen.

Het is in onze optiek wenselijk dat alle leden weten waar ze aan toe zijn.
Via onze reguliere kanalen zal een update volgen hoe het trainings- en hockeyprogramma er komende periode uit gaat zien.

Dank voor jullie begrip,
Bestuur & Zaalhockeycommissie MHC Oss

Meer nieuws en details hieromtrent zijn op de Zaalhockey Laatste Nieuws pagina te lezen.

Clubnieuws Overzicht