Terugblik ALV 2 november 2023

Tijdens een hele mooie ALV met vele betrokken leden hebben we de financiële situatie van de club besproken, de begroting voor seizoen 2023-2024 vastgesteld en de focus van de club voor de komende jaren bepaald.

 

Ook heeft de commissie communicatie de hoogtepunten van afgelopen seizoen in een tof filmpje in beeld gebracht. Het hoogtepunt van de ALV was het in het zonnetje zetten van een groot aantal vrijwilligers.  
 
Van de bestuursleden Astrid Duiven en Hans van der Eerden hebben we afscheid genomen. Astrid is zeer verdiend benoemd tot Lid van Verdienste vanwege haar energieke inzet voor een eigentijdse communicatie, een goede vrijwilligersorganisatie, een sportieve en veilige clubcultuur en een goede organisatie van de hockey activiteiten. 
Hans is vanaf 2015 onze rots in de branding geweest als Penningmeester. Mede door zijn inspanning staat er een prachtig clubhuis, zijn we een duurzame vereniging, steunen vele sponsoren onze club en zijn we financieel gezond. Hans is door de leden benoemd tot Erelid. Een prachtige waardering voor zijn rol in de afgelopen jaren. 
 
Astrid en Hans hebben het stokje binnen het bestuur doorgegeven aan Wout Cox, bestuurslid Hockey, en Ronald van de Haterd, Penningmeester. Zij zijn door ALV benoemd tot leden van het bestuur. We zijn erg blij dat zij de komende jaren zich gaan inzetten voor onze club. Welkom Wout en Ronald! 
 
Vele vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet vanwege hun tomeloze inzet voor de vereniging. 
Richard Joosten wordt als concertmeester gewaardeerd vanwege zijn enthousiaste inzet als scheidsrechter. Diederik Sloot, Ankie Pigmans, Jeannet van Sinderen, Daphne van den Akker en Kelly Oosterom zijn verrast met een hockeytic. Zij zetten zich op een enthousiaste wijze in om vanuit verschillende commissies ons als club dagelijks goed te kunnen laten functioneren. 
  
Bijzondere aandacht hebben we ook besteed aan het afscheid van René Auwens. Na vele jaren als voorzitter van de prestatiecommissie, vanaf 2015, is hij voor zijn bijdrage aan talentontwikkeling binnen MHC Oss benoemd tot Lid van Verdienste. 
 
Zonder enthousiaste bestuursleden, vrijwilligers ,commissieleden en scheidsrechters kunnen wij niet genieten van alle sportieve prestaties en mooie ontmoetingen: de club dat zijn zij! 
 
Het was een geweldige avond met veel gezelligheid. Ontzettend fijn dat zo veel (oud)leden, leden van Verdienste, Ereleden, betrokken ouders en onze erevoorzitter aanwezig zijn geweest. Dit seizoen bestaat MHC Oss 25 jaar! Een feestelijk programma volgt. Samen gaan we er een mooi jubileumjaar van maken.
 
De club dat zijn wij!
Clubnieuws Overzicht