Algemene informatie Arbitrage

Fluiten is, naast het in goede banen leiden van de wedstrijd, ook een leuke bezigheid om met het spel bezig te zijn. Als scheidsrechter ben je een spil in de wedstrijd. 

De rol van de arbitragecommissie
Als arbitragecommissie proberen we er altijd voor te zorgen dat er voldoende mensen opgesteld staan. Toch blijft het iedere zaterdag en zondag de vraag; hebben we wel twee scheidsrechters? Zonder scheidsrechters kan er niet gespeeld worden. Als arbitragecommissie spannen wij ons daarom in om (last minute) oplossingen/vervanging te zoeken.  

Wie zijn onze scheidsrechters?

B-jeugd (en ouder)Binnen MHC Oss is het de afspraak dat alle jeugdspelers die in de B-categorie terechtkomen verplicht een scheidsrechterskaart moeten halen. 
Die verplichting eldt ook voor oudere spelers die op latere leeftijd instromen. 

C-jeugd
Vanaf de C-jeugd kun je worden ingezet als scheidsrechter bij de 6- en 8-tallen.  

D-jeugd Zit je in de D-jeugd en wil je toch al graag fluiten? Geef dit bij ons door en we gaan kijken of het mogelijk is je in te delen. 

ScheidsrechtercursusJe krijgt automatisch een uitnodiging om de scheidsrechtercursus te volgen. Je kunt jezelf natuurlijk ook altijd aanmelden bij het secretariaat van de Scheidsrechter Commissie; opleidingarbitrage@mhc-oss.nl