Contributie seizoen 2019-2020

De contributiebedragen voor seizoen 2019-2020 zijn als volgt vastgesteld:
(voor elke leeftijdscategorie geldt als peildatum 1 oktober)

 

Leden Richtlijnen leeftijd Bedragen
Inschrijfgeld Eénmalig bij toetreding regulier team (F-jeugd)  € 45,65
Funkey 1 oktober 2013 - 30 september 2014  € 106,60
Hockeyschool Vanaf 6 jaar (ca. 10 lessen - half seizoen)  € 79,60
G-Hockey Vanaf 8 jaar  € 170,25
F-jeugd (1e half jaar)   € 96,00
F-jeugd   1 oktober 2011 - 30 september 2013  € 192,05
E-jeugd   1 oktober 2009 - 30 september 2011  € 214,90
D-jeugd   1 oktober 2007 - 30 september 2009  € 248,80
C-jeugd   1 oktober 2005 - 30 september 2007  € 248,80
B-jeugd   1 oktober 2003- 30 september 2005  € 299,15
A-jeugd   1 oktober 2001 - 30 september 2003  € 299,15
Prestatietoeslag Voor alle 1e-lijns spelers na selectie  € 56,75
Senioren 1e jaar 1 oktober 2000 - 30 september 2001  € 320,95
Senioren   Voor 1 oktober 2000  € 357,00
Veteranen Heren Op 1 oktober 2019 35 jaar  € 357,00
Veteranen Dames Op 1 oktober 2019 30 jaar (donderdag)  € 357,00
MaesHaCkers Trimleden op zondag  € 285,95
Zaalhockey De zaalcompetitie vallend onder de KNHB district Zuid Nederland.   
Zaalhockey De contributie voor zaalhockey p.p.  € 92,00
Zaalhockey De contributie voor zaalhockey senioren zonder training p.p. € 56,10
Zaalhockey De contributie voor zaalhockey 8-tallen bedraagt € 75,- p.p..  € 75,00
Zaalhockey Zaalhockey in het kader van de HIBC:   
Zaalhockey De contributie voor zaalhockey per team  € 150,00
Trimgroep Trimleden doordeweeks (alleen trainen)  € 177,75
Donateurs Vriend van MHC Oss  € 85,00
Trainingsleden 50% van bovenstaande bedragen   

Conform het ALV besluit van 22 april 2013 zijn de bedragen met de reguliere 3% verhoogd. Dit geldt ook voor zaalcontributie en prestatietoeslag.De contributiebedragen van de mini’s (F- en E-jeugd) zijn incl. de bijdrage voor de Mini-Slotdag.

Kortingsregelingen:

  • Na het eerste gezinslid/leden op één adres wordt voor ieder volgend gezinslid een korting van € 5,00 verleend.
  • De maximale gezinsbijdrage is vastgesteld op € 1.125,00 (geldt niet voor zaalhockey en prestatie hockey bijdrage).
  • Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 45,65 (niet voor Funkey en Hockeyschool) het inschrijfgeld wordt pas berekend bij het toetreden van een regulier team (F-jeugd).

Betaling

De betaling dient te geschieden via het verstrekken van een incassomachtiging.
Indien dit niet verstrekt wordt of het niet mogelijk is het bedrag te innen met de verstrekte machtiging, zal de contributie met € 10,00 verhoogd worden. Bij betaling ná 1 november wordt het uitstaande bedrag met € 5,00 per maand verhoogd. Indien op 1 mei de contributie niet voldaan is, zal de vordering incl. toeslagen ter inning worden overgedragen aan de deurwaarder.

Boetes

Leden van MHC Oss betalen zelf de boetes die door de KNHB worden opgelegd (bijvoorbeeld ten gevolge van een rode of een gele kaart, niet opkomen dagen). De boetes worden geïncasseerd van het bij ons bekende banrekeningnummer.

Restitutie contributie

Zoals besloten in de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2013 zal alleen in bijzondere gevallen worden overgegaan tot restitutie van de eerder betaalde contributie. Deze zijn:

  • Na afloop van het seizoen 25% van de contributie te restitueren indien gebleken is dat het lid 75% van de wedstrijden niet heeft kunnen spelen wegens medische omstandigheden of zwangerschap.
  • Bij gedwongen beëindiging van het lidmaatschap door verhuizing naar elders buiten de regio (bijv. door echtscheiding), restitutie naar rato mogelijk te maken onder aftrek van onze gemaakte kosten (afdracht aan KNHB en verzekering).
  • Indien een lid achteraf meent in aanmerking te komen voor restitutie kan dit, met bewijsstukken, voor 1 juni worden aangevraagd bij de penningmeester.
  • In alle andere gevallen (ook zaalhockey) is de volledige contributie verschuldigd, te betalen via automatische incasso in 1 of 4 termijnen (zaalhockey in 1 termijn).
  • Aanvang lidmaatschap gedurende seizoen naar rato seizoen met een minimum van 50% van de geldende contributie.

Zaalhockey

Tijdens het winterseizoen wordt er zaalhockey gespeeld. De contributie voor zaalhockey wordt geïncasseerd van het in de ledenadministratie bekende bankrekeningnummer.