Contributie seizoen 2018-2019

De contributiebedragen voor seizoen 2018-2019 zijn als volgt vastgesteld:
(voor elke leeftijdscategorie geldt als peildatum 1 oktober)

 

Leden Richtlijnen leeftijd Bedragen
Inschrijfgeld éénmalig bij toetreding regulier team (F) €   44,30
Funkey 1 oktober 2012 - 30 september 2013 €   103,50
Hockeyschool vanaf 6 jaar (ca. 10 lessen - half seizoen) €   77,25
G-hockey vanaf 8 jaar € 165,30
F-jeugd (1e half jaar)   €   93,20
F-jeugd 1 oktober 2010 - 30 september 2012 € 186,45
E-jeugd 1 oktober 2008 - 30 september 2010 € 208,60
D-jeugd 1 oktober 2006 - 30 september 2008 € 241,55
C-jeugd 1 oktober 2004 - 30 september 2006 € 241,55
B-jeugd 1 oktober 2002 - 30 september 2004 € 290,45
A-jeugd 1 oktober 2000 - 30 september 2002
€ 290,45
Prestatie toeslag voor alle 1e lijns spelers na selectie €   55,10
Senioren 1e jaar 1 oktober 1999 - 30 september 2000 € 311,60
Senioren voor 1 oktober 1999 € 346,60
Veteranen Heren op 1 oktober 2018 35 jaar € 346,60
Veteranen Dames op 1 oktober 2018 30 jaar (donderdag) € 346,60
MaesHaCkers trimleden op zondag € 277,60
Zaalhockey alle categorieën (in 1 termijn te betalen) €   90,15
Trimgroep trimleden doordeweeks (alleen trainen) € 172,55
Donateurs Vriend van MHC Oss €   82,40
Trainingsleden 50% van bovenstaande bedragen  

Conform het ALV besluit van 22 april 2013 zijn de bedragen met de reguliere 3% verhoogd. Dit geldt ook voor zaalcontributie en prestatietoeslag.

De contributiebedragen van de mini’s (F- en E-jeugd) zijn incl. de bijdrage voor de Mini-Slotdag.

Kortingsregelingen:

  • Na het eerste gezinslid/leden op één adres wordt voor ieder volgend gezinslid een korting van € 5,00 verleend.
  • De maximale gezinsbijdrage is vastgesteld op € 1095,00 (geldt niet voor zaalhockey).
  • Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 44,00 (niet voor Funkey en Hockeyschool) het inschrijfgeld wordt pas berekend bij het toetreden van een regulier team (F-jeugd).

Betaling

De betaling dient te geschieden via het verstrekken van een incassomachtiging.
Indien dit niet verstrekt wordt of het niet mogelijk is het bedrag te innen met de verstrekte machtiging, zal de contributie met € 10,00 verhoogd worden. Bij betaling ná 1 november wordt het uitstaande bedrag met € 5,00 per maand verhoogd. Indien op 1 mei de contributie niet voldaan is, zal de vordering incl. toeslagen ter inning worden overgedragen aan de deurwaarder.

Boetes

Leden van MHC Oss betalen zelf de boetes die door de KNHB worden opgelegd (bijvoorbeeld ten gevolge van een rode of een gele kaart, niet opkomen). De boetes worden geïncasseerd van het bij ons bekende banrekeningnummer.

Restitutie contributie

Zoals besloten in de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2013 zal alleen in bijzondere gevallen worden overgegaan tot restitutie van de eerder betaalde contributie. Deze zijn:

  • Na afloop van het seizoen 25% van de contributie te restitueren indien gebleken is dat het lid 75% van de wedstrijden niet heeft kunnen spelen wegens medische omstandigheden of zwangerschap.
  • Bij gedwongen beëindiging van het lidmaatschap door verhuizing naar elders buiten de regio (bijv. door echtscheiding), restitutie naar rato mogelijk te maken onder aftrek van onze gemaakte kosten (afdracht aan KNHB en verzekering).
  • Indien een lid achteraf meent in aanmerking te komen voor restitutie kan dit, met bewijsstukken, voor 1 juni worden aangevraagd bij de penningmeester.
  • In alle andere gevallen (ook zaalhockey) is de volledige contributie verschuldigd, te betalen via automatische incasso in 1 of 4 termijnen (zaalhockey in 1 termijn).
  • Aanvang lidmaatschap gedurende seizoen naar rato seizoen met een minimum van 50% van de geldende contributie.

Zaalhockey

Tijdens het winterseizoen is er een zaalhockeycomptitie. Deze competitie valt onder de KNHB district Zuid Nederland. De contributie voor zaalhockey bedraagt € 87,50. Betaling dient te geschieden via het verstrekken van een éénmalige incassomachtiging.