Belangrijke vragen over het Coronavirus

Coronavirus

Welkom op de updatepagina van MHC Oss over het coronavirus. Hier houden wij u op hoogte van het meest recente nieuws over het coronavirus in relatie tot MHC Oss. 

 Hieronder vindt u de belangrijkste vragen die betrekking hebben op MHC Oss.

 • Gaan de wedstrijden gewoon door?
  Nee. De competitie voor zowel jeugd als senioren is door de KNHB beeïndigd.

 • Gaan de trainingen gewoon door?
  De trainingen vangen vanaf 4 mei weer aan. Dit gebeurt in een aangepaste vorm: kinderen tot 12 jaar mogen weer 'normaal' trainen. Echter moeten zij wel 1,5 meter afstand houden van hun trainer. Jeugdleden tussen de 13 en 18 mogen ook weer trainen, mits zij 1,5 meter afstand houden. De protocollen met betrekking tot de trainingen vindt u in de bovenstaande kopjes 'Protocol Spelers/Ouders' en 'Protocol Trainers'. Ook vindt u een kopje 'Aangepast trainingsschema'. Hier vindt u het meest actuele trainingsschema. 
  Er is een aangepaste haal-/brengroute voor jeugdleden, in de bijlage 'plattegrond' zie je de route & ingang die je moet gebruiken.

 • Kunnen er nog evenementen plaatsvinden op MHC Oss?
  Nee. Alle congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien waar een vergunning voor verplicht is, mogen tot 1 september niet worden georganiseerd. Dit geldt ook voor hockeyactiviteiten. 

 • Door wie laat MHC Oss zich adviseren?
  Het bestuur van MHC Oss laat zich adviseren door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en het NOC*NSF, die zich op hun beurt laten adviseren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Worden de wedstrijden ingehaald?
  Nee. De competitie voor zowel jeugd als senioren is door de KNHB beeïndigd. Dit houdt in dat we in seizoen 2019-2020 maar een half seizoen hebben gespeeld.  


 • Wat doet MHC Oss verder om besmettingen te voorkomen?
  Het clubhuis van MHC Oss zal gedurende de periode dat er geen activiteit is, gesloten zijn. Het terrein van MHC Oss is inmiddels weer open voor trainende jeugd. Het is nog steeds niet toegestaan om uit eigen initiatief naar de hockeyclub te gaan; dat blijft tot nader order verboden. 

  Wij houden de websites van de KNHB, het NOC*NSF en het RIVM nauwlettend in de gaten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het bestuur van MHC Oss u op de hoogte houden via onze vaste kanalen (website, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram).
   
 • Bij wie kan ik terecht met vragen?
  Heeft u vragen met betrekking tot de manier hoe wij omgaan met het coronavirus? Of heeft u vragen over het afgelasten en/of inhalen van wedstrijden? Neem dan contact op met de communicatiecommissie. Zij spelen uw vraag door aan de juiste commissie of persoon. De communicatiecommissie is te bereiken via de volgende link: Communicatiecommissie MHC Oss.

 • Ervaart u klachten?
  Ervaart u klachten die overeenkomen met de symptomen van het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Wilt u meer informatie opdoen over het coronavirus? Dan verwijzen wij u door naar het RIVM:

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  W   www.rivm.nl
  T    030 274 9111 

Contactgegevens MHC Oss

Communicatiecommissie MHC Oss
E     communicatie@mhc-oss.nl

Let op! Doordat het clubhuis van MHC Oss tot nader order gesloten zal zijn, zijn wij niet telefonisch te bereiken. Emails zullen wel worden ontvangen. Graag verwijzen wij u dan naar bovengenoemd mailadres.

Downloads: