Belangrijke vragen over het Coronavirus

Coronavirus

Welkom op de updatepagina van MHC Oss over het coronavirus. Hier houden wij u op hoogte van het meest recente nieuws over het coronavirus in relatie tot MHC Oss. 

Update 31 maart 2020 | Het kabinet heeft besloten de maatregelen tot en met 28 april te verlengen. Uiteraard dienen wij deze maatregelen over te nemen.

Update 23 maart 2020 | Wij hebben kennis genomen van de persconferentie van Minister-President Mark Rutte, Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, Minister van Volksgezondheid en Welzijn Hugo de Jonge en Minsiter voor Medische Zorg Martin van Rijn. Momenteel zijn wij in afwachting van een reactie van de KNHB over verdere berichtgeving met betrekking tot de voortzetting van de competitie na 6 april. Het bestuur, het wedstrijdsecretariaat en de communicatiecommissie staan in nauw contact met elkaar en zullen u zo snel mogelijk informeren. 

Hieronder vindt u de belangrijkste vragen die betrekking hebben op MHC Oss.

 • Gaan de wedstrijden gewoon door?
  Nee. De wedstrijden zijn door de KNHB afgelast tot en met 28 april 2020. 

 • Gaan de trainingen gewoon door?
  Nee. Op last van kabinetsmaatregelen zullen alle trainingen, vergaderingen, activiteiten en evenementen worden afgelast tot en met 28 april. 

 • Kunnen er nog evenementen plaatsvinden op MHC Oss?
  Nee. Alle congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien waar een vergunning voor verplicht is, mogen tot 1 juni niet worden georganiseerd. Dit geldt ook voor hockeyactiviteiten. 

 • Door wie laat MHC Oss zich adviseren?
  Het bestuur van MHC Oss laat zich adviseren door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en het NOC*NSF, die zich op hun beurt laten adviseren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Worden de wedstrijden ingehaald?
  De KNHB streeft ernaar om alle wedstrijden in te halen. Zodra wij meer weten over inhaaldata, zullen wij u informeren via onze vaste kanalen (website, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram).

 • Wat doet MHC Oss verder om besmettingen te voorkomen?
  Het clubhuis van MHC Oss zal gedurende de periode dat er geen activiteit is, gesloten zijn. Ook het terrein van MHC Oss zal niet toegankelijk zijn voor publiek in deze periode. Per 16 maart zullen de poorten gesloten zijn. De sluiting van het terrein zal tot nader bericht duren tot en met 28 april 2020.

  Wij houden de websites van de KNHB, het NOC*NSF en het RIVM nauwlettend in de gaten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het bestuur van MHC Oss u op de hoogte houden via onze vaste kanalen (website, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram).
   
 • Bij wie kan ik terecht met vragen?
  Heeft u vragen met betrekking tot de manier hoe wij omgaan met het coronavirus? Of heeft u vragen over het afgelasten en/of inhalen van wedstrijden? Neem dan contact op met de communicatiecommissie. Zij spelen uw vraag door aan de juiste commissie of persoon. De communicatiecommissie is te bereiken via de volgende link: Communicatiecommissie MHC Oss.

 • Ervaart u klachten?
  Ervaart u klachten die overeenkomen met de symptomen van het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Wilt u meer informatie opdoen over het coronavirus? Dan verwijzen wij u door naar het RIVM:

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  W   www.rivm.nl
  T    030 274 9111 

Contactgegevens MHC Oss

Communicatiecommissie MHC Oss
E     communicatie@mhc-oss.nl

Let op! Doordat het clubhuis van MHC Oss tot nader order gesloten zal zijn, zijn wij niet telefonisch te bereiken. Emails zullen wel worden ontvangen. Graag verwijzen wij u dan naar bovengenoemd mailadres.