Zaalhockey - KNHB

Ieder jaar nemen zo’n 30 teams/elftallen deel aan de KNHB zaalhockeycompetitie. Op deze pagina informeren we je over de gang van zaken en van toepassing op de teams/elftallen welke deelnemen aan deze KNHB zaalhockeycompetitie.

Speeldata en poule indelingen

De zaalhockeycompetitie start begin december en loopt tot en met medio februari. De poule-indelingen en het wedstrijdschema zijn te vinden op onze website, in de Mijn Club App, via de KNHB Standenmotor of op de Hockey.nl App. Hier vind je ook eventuele wijzigingen dus check het speelschema regelmatig! Alleen wijzigingen die zeer kort voorafgaand aan de wedstrijden worden doorgevoerd, hoor je rechtstreeks van ons - de zaalhockeycommissie.

Afgelastingen

Centrale afgelasting
De competitieleiding kan ervoor kiezen wedstrijden centraal af te gelasten ivm weersomstandigheden. Als wedstrijden centraal afgelast worden ontvangen zaalhockeycommissarissen hierover een mail van de competitieleiding. Berichten over centrale afgelasting worden ook op de KNHB website gepubliceerd.

Decentrale afgelasting
Als wedstrijden niet centraal worden afgelast, maar er door lokale weersomstandigheden niet kunnen worden gespeeld, kan worden gekozen voor decentrale afgelasting.

Voorwaarden voor decentrale afgelasting:

  • De voorgenomen afgelasting is overlegd met en akkoord bevonden door belanghebbende verenigingen en de zaalcommissarissen.
  • De afgelasting is direct per mail, met een cc naar de betrokken verenigingen, aan de competitieleiding zaalhockey gemeld. 
  • Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de afgelasting overgenomen door de competitieleiding zaalhockey.
  • De betrokken hal moet door de huurder worden geïnformeerd.

Sancties
Als je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet of geen overeenstemming kunt bereiken met de betrokken vereniging en/of de zaalcommissarissen en niet op komt dagen verliest jouw team met 5-0 èn er worden 3 punten in mindering gebracht èn jouw team krijgt een boete van €75,-.

Decentrale afgelasting op initiatief van de zaalcommissaris
Decentrale afgelasting kan ook op initiatief van een zaalcommissaris worden ingezet. Een zaalcommissaris brengt in zo’n geval advies uit naar de competitieleider zaalhockey. De competitieleider kan daarna over gaan tot decentrale afgelasting van alle wedstrijden op een bepaalde locatie.

DWF Digitaal wedstrijdformulier in de zaal

Ook in de zaal werken we met een DWF. Hiervoor moet, net zoals bij de veldcompetitie, de spelerslijst vóór de wedstrijd ingevuld worden. Het DWF moet zoals gewoonlijk zo snel mogelijk na de wedstrijd afgerond worden. Goede tip is om dit direct na de wedstrijd samen met de tegenstander en scheidsen te doen. Klik hier om het DWF te openen.

Meer informatie?

Kijk ook eens op de website van de KNHB voor meer (detail) infromatie.