Samenvatting onderzoek ledenverloop, -behoud en werving – november 2022

Aan het einde van seizoen 2021-2022 heeft er een flinke daling in het aantal leden plaatsgevonden, dit was voor het bestuur van MHC Oss aanleiding om een enquête onder de bestaande leden te houden, om er achter te komen waar de vereniging kan verbeteren, maar ook kritisch te kijken naar het verloop en welke mogelijke oplossingen er zijn voor het behoud en werven van leden.

Bij het ledenverloop is gekeken naar waarom mensen stoppen bij MHC Oss, het opvallends uit het onderzoek is dat de categorie 16 t/m 25 jaar de grootste uitstroom groep is, 67% van de gestopte leden valt in die categorie, dit is ook de grootste groep bestaande leden, ongeveer 45% van de leden vallen in deze leeftijdscategorie. Dit is overigens een landelijke trend bij diverse sporten, blijkt uit onderzoek van het NOC*NSF.

Voor het onderwerp ledenwerven is het belangrijk om de zichtbaarheid te vergroten voor potentiële leden, hier worden momenteel de Try-out sports van het SEC voor gebruikt en ook de hockeyschool en het funkey-hockey zijn de grootste groep die van onderaf aan nieuwe leden laten instromen. Er is een groot verschil in het aantal jongens dat hier aan meedoet, dit is een stuk minder dan het aantal meisjes. Het zou goed zijn om extra aandacht te schenken aan het werven van jongens.

Om te meten hoe tevreden de bestaande leden zijn, is er een enquête gehouden, hier heeft 23% van de leden op gereageerd. Bij de trainingen werd door ongeveer 30% aangegeven dat zij niet tevreden waren, dit vraagt om verder onderzoek, omdat de formulering van de vraag niet naar de inhoud van de trainingen vraagt. Ongeveer 45% van de ondervraagden geeft aan geen vrijwilligerswerk bij de vereniging te doen, dit terwijl de spil van de vereniging de vrijwilligers zijn. Ook is er gevraagd of er interesse is in andere hockeyvormen, naast het traditionele 11 tegen 11. De KNHB is al een aantal jaar aan het experimenteren met diverse vormen voor senioren, waarbij het flexhockey platform een manier is om dit aanbod kenbaar te maken. Ook is er in dit seizoen een team in de avondcompetitie gestart.

Het bestuur van MHC Oss heeft tijdens de ALV van 20 november 2022 3 vormen van flexibel lidmaatschap ter goedkeuring voorgelegd aan haar leden. De belangrijkste 2 zijn het officieel kunnen aangaan van een duo-lidmaatschap en de strippenkaart.

Ook is de aanbeveling om ouders te binden aan de vereniging, zodat ook zij zich langdurig verbonden voelen met de vereniging en kunnen ondersteunen in taken. 
De overstap van junioren naar (jong)senioren blijkt in sommige gevallen groot te zijn, de bestaande senioren teams kunnen als buddy optreden om hen wegwijs te maken in het senioren hockey.
De restitutie van lidmaatschapsgelden bij zwangerschap of langdurige blessure verdient aandacht. Het werven van jongens moet een prioriteit worden bij het de marketing van de vereniging en het werven van nieuwe leden.

Het gehele onderzoek is ter inzage beschikbaar via verenigingsmanager@mhc-oss.nl

 

Clubnieuws Overzicht