De rol van de VertrouwensContactPersoon (VCP)

MHC Oss wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Als club doen we er alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Onze vertrouwenspersoon kan een voorname rol spelen op momenten dat het anders loopt dan we willen.  

Stel nou dat…De praktijk heeft helaas uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen niet voorkomen heeft kunnen worden. Omdat we dit als club graag voor willen zijn, is binnen MHC Oss een vertrouwenspersoon aangesteld.
Samen moeten wij ervoor zorgen dat de we binnen onze club leuk en veilig met elkaar om blijven gaan. Onze vertrouwenspersoon is hèt centrale aanspreekpunt op het moment dat er vragen omtrent die omgangsvormen zijn. 

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@mhc-oss.nl

Voorkomen is beter dan genezenDe vertrouwenscontactpersoon is er voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Ze kan je helpen met zaken die spelen vóór er problemen zijn.
Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met 'lastige' vragen, dat zijn vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie kan ervoor zorgen dat een situatie niet verergert en dat herhaling wordt voorkomen. 

Met welke vragen kun je terecht? Onze vertrouwenspersoon kan je bijvoorbeeld helpen als je vragen hebt over de omgangsvormen binnen jouw team.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

Maar óók als:

  • Jij je afvraagt of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Je je afvraagt of jouw vraag bij de vertrouwenspersoon thuis hoort.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

VerantwoordingDe activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wat wel/wat niet? De vertrouwenscontactpersoon is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omtrent, die tussen MHC Oss-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Oss-verband en de betrokkene(n). 

Bij twijfelBespreek jouw vraag met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Osse vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Oss.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@mhc-oss.nl

Seksuele intimidatieAls er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het meldpunt van NOC*NSF. Zij zijn er om je een antwoord te geven op eerste vragen, twijfels te bespreken en je kunt jouw verhaal aan ze vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).