Hoofdsponsor

De invulling van een vorm van hoofdsponsoring bij MHC Oss is maatwerk samen met de betreffende hoofdsponsor en betreft een netto factureerbare sponsorbijdrage voor de MHC Oss vanaf €15.000,00 ex BTW per jaar/seizoen.

Met overtuiging en zorg geeft MHC Oss invulling aan het pakket van mogelijkheden, positionering en evenwel de promotionele uitingen en activiteiten. Dit in overleg, afstemming en samenwerking met de hoofdsponsor. De ontvangen sponsorinkomsten komen ten goede aan de vooraf gestelde doelen binnen de vereniging. De invulling van Hoofd-sponsorschap is maatwerk, ook in combinatie met mogelijke andere sponsoren die MHC Oss willen ondersteunen en promotionele meerwaarde willen gaan uitdragen voor de eigen onderneming.

Hoofdsponsor Selectieteams Heren 1 en Dames 1 MHC Oss:

De invulling van hoofdsponsoring gekoppeld aan de selectieteams Heren 1 en Dames 1 is maatwerk samen met de betreffende hoofdsponsor. Gekoppeld aan de vlaggenschepen van MHC Oss wordt in samenspraak met de hoofdsponsor activiteiten en wederzijdse inspanningsverplichtingen overeengekomen. De invulling van Hoofd-sponsorschap van deze teams is maatwerk, ook in combinatie met mogelijke andere sponsoren die deze selecties van MHC Oss willen ondersteunen en via deze teams ook promotionele meerwaarde wil gaan uitdragen.

Hoofdsponsor Jeugd MHC Oss

Hoofd-sponsor Jeugd geeft duidelijk richting waar de sponsoring samen vorm en inhoud gegeven wordt. De jeugd krijgt aandacht en spelen allen met naamsvermelding op het wedstrijdshirt. Juist ook de breedtesport krijgt met deze sponsoring welverdiende ondersteuning. Ook het hoofd-sponsorschap Jeugd betreft maatwerk en vele activiteiten van de vereniging ten gunste van de sponsor.

Hoofdsponsor Talent MHC Oss:

Hoofdsponsor Talent bevestigd dat MHC Oss en de hoofdsponsor beide de Talent-ontwikkeling van de leden van MHC Oss wil stimuleren. Op hockey technisch gebied wordt dit vorm en inhoud gegeven met speciale trainingen gericht op techniek, vaardigheden, snelheid en stickhandling. Hiertoe zijn speciale en toegewezen trainers opgeleid om de Talent ontwikkeling binnen MHC Oss vorm en inhoud te geven. De doelgroep voor Talent ontwikkeling is niet beperkend vastgezet. Ieder mens, ieder lid van  MHC Oss heeft eigen talenten. Samen met de hoofdsponsor faciliteren en ondersteunen wij de Talentontwikkeling. In eerste aanzet via de hockeysport met Skill Talent Trainingen.

Overweegt u om sponsor te worden? Bespreek de mogelijkheden met onze Promocommissie. Neem contact op via promo@mhc-oss.nl