Flexhockey - Dames door de week

De Dames door de week-competitie wordt gespeeld op de donderdagmiddag of dinsdagochtend. Naast deze competities worden er door de landelijk CDV ook landelijke toernooien georganiseerd waaronder het Warming Up Toernooi (WUT) aan het begin van de competitie.

Bondsreglement veldhockey

Er wordt gespeeld volgens de actuele regels van het Bondsreglement en het Spelreglement veldhockey.

Afgelastingen

Afgelasting moet zoveel mogelijk vermeden te worden. Een wedstrijd mag niet afgelast worden indien één van de teams nog negen speelsters ter beschikking heeft. Afgelastingen moeten zo vroeg mogelijk aan de andere partij worden meegedeeld. Afgelaste wedstrijden moeten worden ingehaald op de daarvoor bestemde reserve data. Deze wedstrijden gaan vóór vriendschappelijke wedstrijden. Wel deze afgelasting doorgeven aan wedstrijdsecretaris van de eigen vereniging, samen met de nieuwe datum. Het betreffende wedstrijdnummer blijft geldig.
Let op: Als het programma niet volledig gespeeld is, ontbreekt aan het eind van het seizoen de werkelijke stand. Dit heeft dan mogelijk consequenties voor de indeling van het nieuwe seizoen.

Kleding

Volgens het Bondsreglement Veldhockey dient men te spelen in het officiële tenue van de vereniging waarvoor men uitkomt. Bij een veel op elkaar gelijkend tenue dient de bezoekende partij zich te kleden in een duidelijk afwijkende kleur. De commissie voegt hier nog aan toe dat wanneer de weersomstandigheden het spelen in een lange broek wenselijk maken, dat dan wel lange broeken in dezelfde kleur moeten zijn.

Leeftijd

Zie het actuele Bondsreglement, deel A:

  • Voor de competities voor dames veteranenteams geldt dat de deelnemers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste dertig jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team maximaal twee spelers, die de leeftijd van dertig jaar nog niet hebben bereikt, maar tenminste 27 jaar zijn op 1 oktober in competitiewedstrijden van dit team uitkomen.
  • Speelsters mogen niet in de Hoofd- of Overgangsklasse van de KNHB spelen.
  • De aanvoerder die in haar elftal één of maximaal twee invalsters heeft onder deze leeftijdsgrens, maar niet jonger dan 28 jaar en die evenmin regelmatig uitkomt in de Hoofd- of Overgangsklasse van de KNHB, dient dit tijdig aan de tegenpartij te laten weten. De tegenpartij heeft het recht dit niet te accepteren. Bij overtreding van deze regel kan de commissie aan het betreffende team een sanctie opleggen. In overleg met de commissie kan schriftelijk dispensatie voor een speelster worden aangevraagd.

Lunch

Het is gebruikelijk om de tegenstander een eenvoudige lunch aan te bieden, maar dat kan in onderling overleg ook iets anders zijn.

Wedstrijden

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagmorgen, aanvangstijd 10.30 uur, of donderdagavond, aanvangstijd 20.30 uur tenzij anders wordt overeengekomen. De captain van de ontvangende partij neemt contact op met de captain van de bezoekende partij, bij voorkeur ruim van tevoren, d.w.z. minstens een week, om te overleggen over aanvangstijd, lunch etcetera.

Scheidsrechters

De ontvangende partij zorg voor twee scheidsrechters in het bezit van een geldige scheidsrechterskaart.

Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)

Elke wedstrijd heeft een wedstrijdnummer, te vinden op de website van de KNHB in de standenmotor. Na de wedstrijd wordt door beide partijen en de scheidsrechters het DWF ingevuld. De  inlogcode ontvangt de ontvangende partij van haar wedstrijdsecretaris. Bij afgelasting geen DWF invullen, wel doorgeven aan wedstrijdsecretaris van eigen vereniging samen met nieuwe datum. Tevens doorgeven aan de wedstrijdsecretaris van de commissie, met vermelding van reden. Het betreffende wedstrijdnummer blijft geldig. (Tip voor de captains: registreer zelf de uitslagen van alle wedstrijden)

Wedstrijdpunten

  • Voor elke gewonnen wedstrijd worden drie punten toegekend.
  • Voor elke gelijk gespeelde wedstrijd wordt één punt toegekend.
  • Voor elke verloren wedstrijd worden geen punten toegekend.
  • Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt, worden geen winstpunten toegekend aan het team dat wel had willen of kunnen spelen. Er wordt wel verwacht dat beide teams tot overeenstemming komen over de inhaaldatum. Indien een team hier bij regelmaat niet aan meewerkt kan de commissie overwegen de punten alsnog toe te kennen aan het team wat wel wenst te spelen. De commissie verzoekt de captains echter dringend om niet te snel een wedstrijd af te gelasten. Soms is het veld van de bezoekende partij wel bespeelbaar en dat van de ontvangende niet.