Projectsponsor van MHC Oss

Als project-sponsor neemt u een specifiek project of een specifieke activiteit van MHC Oss als doel van uw sponsorbijdrage voor  MHC Oss.

Dat betekent dat u een financiële bijdrage levert voor en ook aan het specifieke project/activiteit, die dan vervolgens onder uw (bedrijfs-)naam verder gepromoot zal worden. Op dit moment zijn de volgende Projecten en Activiteiten beschikbaar voor besprekingen voor sponsoring:

 • Keepersschool
 • Mini-Slotdag (juni)
 • Ballenjongens/meisjes
 • MHC Hockeyballen
 • Sinterklaasviering (december)
 • Scheidsrechters MHC Oss
 • A-B Toernooi (mei/juni)
 • Familie-toernooi (mei/juni)
 • Trainersclub
 • D-Kamp MHC Oss
 • Seizoen afsluiting BBQ (juni)
 • Coaching-groep
 • Veld-sponsoring

De hoogte van de sponsorbijdrage (in de vorm van diensten en/of via een geldelijke ondersteuning) wordt besproken en overeengekomen, als ook de looptijd van die ondersteuning. Het betreft hier maatwerk dat samen met de sponsor(en) opgetuigd wordt.

Overweegt u om sponsor te worden? Bespreek de mogelijkheden met onze Promocommissie. Neem contact op via promo@mhc-oss.nl.