Contributie vanaf seizoen 2022-2023

Peildatum leeftijd is 1 oktober van het seizoen (een lidmaatschap komt nooit automatisch te vervallen).

(Voorbereiding op) Jongste Jeugd / Jeugd

Categorie Leeftijd Contributie
Funkey 4-5 jaar (half seizoen) € 75,00
Hockeyschool 6 jaar en ouder (geen hockeyervaring / half seizoen) € 75,00

Jongste Jeugd / Jeugd

Categorie Leeftijd Contributie
Inschrijfgeld Eénmalig bij toetreding regulier team € 47,00
Jeugd Onder 8 F-Jeugd | vanaf 7 jaar (contributie inclusief bijdrage mini-slotdag) € 197,80
Jeugd Onder 9 E-Jeugd 6-tallen | vanaf 8 jaar (contributie inclusief bijdrage mini-slotdag) € 221,35
Jeugd Onder 10 E-Jeugd 8-tallen | vanaf 9 jaar (contributie inclusief bijdrage mini-slotdag) € 221,35
Jeugd Onder 12 O12-Jeugd | vanaf 10 jaar € 256,30
Jeugd Onder 14 O14-Jeugd | vanaf 12 jaar € 256,30
Jeugd Onder 16 O16-Jeugd | vanaf 14 jaar € 308,15
Jeugd Onder 18 O18-Jeugd | vanaf 16 jaar € 308,15

Prestatietoeslag

Categorie Leeftijd Contributie
Prestatietoeslag Jongens O12- O14- O16- O18-Jeugd | voor alle 1e lijns spelers na selectie € 58,50
Prestatietoeslag Meisjes O12- O14- O16- O18-Jeugd | voor alle 1e en 2e lijns speelsters na selectie € 58,50

Senioren

Categorie Leeftijd Contributie
Inschrijfgeld Eénmalig bij toetreding regulier team € 47,00
Senioren 18 t/m 23 jaar € 317,70
Senioren Onder 25 Tot en met 24 jaar | Heren/Dames Jong € 367,70
Senioren Vanaf 24 jaar € 367,70
Senioren 30-plus/45-plus (Zondag) Vanaf resp. 30/45 jaar | Heren/Dames Veteranen € 367,70
Trainingsleden Elftallen 50% van bovenstaande bedragen  

Zaalhockey - KNHB

Categorie Leeftijd Contributie
Junioren Vanaf 10 jaar (met zaal training)  € 100,00 
Senioren Vanaf 18 jaar (met zaal training) € 100,00
Senioren Vanaf 18 jaar (zonder zaal training) € 60,00 

Zaalhockey - HIBC / Overigen

Categorie Leeftijd Contributie
Jeugd Onder 8 F-Jeugd | vanaf 7 jaar (alleen zaal training / geen wedstrijden) € 30,00
Jeugd Onder 9 E-Jeugd 6-tallen | vanaf 8 jaar (alleen zaal training / geen wedstrijden) € 30,00

G-Hockey

Categorie Leeftijd Contributie
Jeugd | Senioren Vanaf 8 jaar € 175,35

Trimhockey

Categorie Leeftijd Contributie
MaesHackers Vanaf 18 jaar | Weekend (alleen trainen) € 183,10
Trimlid Vanaf 18 jaar | Doordeweeks (alleen trainen) € 183,10

Flexhockey

Categorie Leeftijd Contributie
Senioren Doordeweeks Vanaf 18 jaar | Senioren Doordeweeks (KNHB avond competitie, geen training) € 280,00
Mid-Winter Vanaf 10 jaar | Jeugd of Senioren (KNHB mid-winter competitie | per lid en per periode) n.n.t.b.

Overigen

Categorie Leeftijd Contributie
Donateurs Vrienden van M.H.C. Oss € 87,55
Duo-lidmaatschap Senioren vanaf 18 jaar    € 203,85
Strippenkaart    Senioren vanaf 18 jaar (vanaf 1 september 2023 kan je jezelf hiervoor aanmelden via www.flexhockey.nl) € 50,00 + KNHB lidmaatschap


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt pas in rekening gebracht bij toetreden van een regulier team.

Kortingsregeling

Na het eerste gezinslid op één adres wordt voor ieder volgend gezinslid een korting van € 5,15 verleend. De maximale contributie per gezin is vastgesteld op € 1.158,75. Dit is exclusief inschrijfgeld, toeslagen, zaalhockey, verzuimen en boetes en is geldig voor één postcode/huishouden.

Betaling

De betaling dient te geschieden via het verstrekken van een incassomachtiging. Indien dit niet verstrekt wordt of het niet mogelijk is het bedrag te innen met de verstrekte machtiging, zal de contributie met € 10,00 verhoogd worden. Bij betaling ná 1 november wordt het uitstaande bedrag met € 5,00 per maand verhoogd. Indien op 1 mei de contributie niet voldaan is, zal de vordering incl. toeslagen ter inning worden overgedragen aan de deurwaarder.

Bij betaling in termijnen betalen leden hun contributie in 4 termijnen. 

  • Incasso 1e termijnbedrag: medio/eind september
  • Incasso 2e termijnbedrag: medio/eind oktober
  • Incasso 3e termijnbedrag: medio/eind november
  • Incasso 4e (laatste) termijnbedrag: medio/eind december
  • Overige incasso: voor nieuwe leden en nog openstaande bedragen

Boetes

Leden van M.H.C. Oss betalen zelf de boetes die door de KNHB worden opgelegd (bijvoorbeeld ten gevolge van een rode of een gele kaart, niet opkomen). De boetes worden geïncasseerd van het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Resititutie

Zoals besloten in de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2013 zal alleen in bijzondere gevallen worden overgegaan tot restitutie van de eerder betaalde contributie. Deze zijn:

  • Na afloop van het seizoen 25% van de contributie te restitueren indien gebleken is dat het lid 75% van de wedstrijden niet heeft kunnen spelen wegens medische omstandigheden of zwangerschap.
  • Bij gedwongen beëindiging van het lidmaatschap door verhuizing naar elders buiten de regio (bijv. door echtscheiding), restitutie naar rato mogelijk te maken onder aftrek van onze gemaakte kosten (afdracht aan KNHB en verzekering).
  • Indien een lid achteraf meent in aanmerking te komen voor restitutie kan dit, met bewijsstukken, voor 1 juni worden aangevraagd bij de penningmeester.
  • In alle andere gevallen (ook zaalhockey) is de volledige contributie verschuldigd, te betalen via automatische incasso in 1 of 4 termijnen (zaalhockey in 1 termijn).
  • Aanvang lidmaatschap gedurende seizoen naar rato seizoen met een minimum van 50% van de geldende contributie.