Contributie seizoen 2022-2023

Peildatum leeftijd is 1 oktober van het seizoen (een lidmaatschap komt nooit automatisch te vervallen).

(Voorbereiding op) Jongste Jeugd / Jeugd

Categorie Leeftijd Contributie
Funkey 4-5 jaar (half seizoen) € 75,00
Hockeyschool 6 jaar en ouder (geen hockeyervaring / half seizoen) € 75,00

Jongste Jeugd / Jeugd

Categorie Leeftijd Contributie
Inschrijfgeld Eénmalig bij toetreding regulier team € 47,00
Jeugd Onder 8 F-Jeugd | vanaf 7 jaar (contributie inclusief bijdrage mini-slotdag) € 197,80
Jeugd Onder 9 E-Jeugd 6-tallen | vanaf 8 jaar (contributie inclusief bijdrage mini-slotdag) € 221,35
Jeugd Onder 10 E-Jeugd 8-tallen | vanaf 9 jaar (contributie inclusief bijdrage mini-slotdag) € 221,35
Jeugd Onder 12 D-Jeugd | vanaf 10 jaar € 256,30
Jeugd Onder 14 C-Jeugd | vanaf 12 jaar € 256,30
Jeugd Onder 16 B-Jeugd | vanaf 14 jaar € 308,15
Jeugd Onder 18 A-Jeugd | vanaf 16 jaar € 308,15
G-Hockey Vanaf 8 jaar € 175,35
Trainingsleden 50% van bovenstaande bedragen  

Prestatietoeslag

Categorie Leeftijd Contributie
Prestatietoeslag Jongens voor alle 1e lijns spelers na selectie € 58,50
Prestatietoeslag Meisjes voor alle 1e en 2e lijns speelsters na selectie € 58,50

Senioren

Categorie Leeftijd Contributie
Inschrijfgeld Eénmalig bij toedreding regulier team € 47,00
Senioren (1e jaars) vanaf 18 jaar € 320,60
Senioren Onder 25 Heren/Dames Jong | tot en met 24 jaar € 367,70
Senioren vanaf 19 jaar € 367,70
Heren 30-plus/45-plus (Zondag) Heren Veteranen | vanaf resp. 30/45 jaar € 367,70
Dames 30-plus (Donderdag) Dames Veterinnen | vanaf 30 jaar € 183,10
Doordeweeks Senioren doordeweeks (avond competitie KNHB) € 280,00
G-Hockey vanaf 8 jaar € 175,35
MaesHackers (Zondag) Trimleden vanaf 18 jaar € 294,55
Trimgroep Trimleden (alleen trainen) € 183,10
Trainingsleden 50% van bovenstaande bedragen  

Overigen

Categorie Leeftijd Contributie
Donateurs Vrienden van M.H.C. Oss € 87,55


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt pas in rekening gebracht bij toetreden van een regulier team.

Kortingsregeling

Na het eerste gezinslid op één adres wordt voor ieder volgend gezinslid een korting van € 5,15 verleend. De maximale contributie per gezin is vastgesteld op € 1.158,75. Dit is exclusief inschrijfgeld, toeslagen, zaalhockey, verzuimen en boetes en is geldig voor één postcode/huishouden.

Betaling

De betaling dient te geschieden via het verstrekken van een incassomachtiging. Indien dit niet verstrekt wordt of het niet mogelijk is het bedrag te innen met de verstrekte machtiging, zal de contributie met € 10,00 verhoogd worden. Bij betaling ná 1 november wordt het uitstaande bedrag met € 5,00 per maand verhoogd. Indien op 1 mei de contributie niet voldaan is, zal de vordering incl. toeslagen ter inning worden overgedragen aan de deurwaarder.

Bij betaling in termijnen betalen leden hun contributie in 4 termijnen. 

  • Incasso 1e termijnbedrag: medio/eind september
  • Incasso 2e termijnbedrag: medio/eind oktober
  • Incasso 3e termijnbedrag: medio/eind november
  • Incasso 4e (laatste) termijnbedrag: medio/eind december
  • Overige incasso: voor nieuwe leden en nog openstaande bedragen

Boetes

Leden van M.H.C. Oss betalen zelf de boetes die door de KNHB worden opgelegd (bijvoorbeeld ten gevolge van een rode of een gele kaart, niet opkomen). De boetes worden geïncasseerd van het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Resititutie

Zoals besloten in de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2013 zal alleen in bijzondere gevallen worden overgegaan tot restitutie van de eerder betaalde contributie. Deze zijn:

  • Na afloop van het seizoen 25% van de contributie te restitueren indien gebleken is dat het lid 75% van de wedstrijden niet heeft kunnen spelen wegens medische omstandigheden of zwangerschap.
  • Bij gedwongen beëindiging van het lidmaatschap door verhuizing naar elders buiten de regio (bijv. door echtscheiding), restitutie naar rato mogelijk te maken onder aftrek van onze gemaakte kosten (afdracht aan KNHB en verzekering).
  • Indien een lid achteraf meent in aanmerking te komen voor restitutie kan dit, met bewijsstukken, voor 1 juni worden aangevraagd bij de penningmeester.
  • In alle andere gevallen (ook zaalhockey) is de volledige contributie verschuldigd, te betalen via automatische incasso in 1 of 4 termijnen (zaalhockey in 1 termijn).
  • Aanvang lidmaatschap gedurende seizoen naar rato seizoen met een minimum van 50% van de geldende contributie.