Contributie seizoen 2020-2021

De contributiebedragen voor seizoen 2020-2021 zijn als volgt vastgesteld:
(voor elke leeftijdscategorie geldt als peildatum 1 oktober) 

Leden    Richtlijnen leeftijd    Bedragen
Inschrijfgeld    éénmalig bij toetreding regulier team (F-jeugd) € 47,00
 
Funkey 1 oktober 2014 - 30 september 2015    € 109,80
Hockeyschool vanaf 6 jaar (ca. 10 lessen - half seizoen) € 82,00
G-Hockey vanaf 8 jaar € 175,35
F-jeugd  (1e half jaar) € 98,90
F-jeugd    1 oktober 2012 - 30 september 2014 € 197,80
E-jeugd  1 oktober 2010 - 30 september 2012 € 221,35
D-jeugd  1 oktober 2008 - 30 september 2010 € 256,30
C-jeugd  1 oktober 2006 - 30 september 2008  € 256,30
B-jeugd  1 oktober 2004- 30 september 2006 € 308,15
A-jeugd  1 oktober 2002 - 30 september 2004 € 308,15
 
Prestatietoeslag voor alle 1e lijns spelers na selectie  € 58,45
 
Senioren 1e jaar 1 oktober 2001 - 30 september 2002 €  330,60
Senioren  voor 1 oktober 2001 € 367,70
Veteranen Heren op 1 oktober 2020 35 jaar € 367,70
Veteranen Dames op 1 oktober 2020 30 jaar (donderdag) € 367,70
MaesHaCkers trimleden op zondag  €  294,55
    
De zaalcompetitie vallend onder de KNHB district Zuid Nederland: 
Zaalhockey     De contributie voor zaalhockey p.p. € 94,75
 Zaalhockey De contributie voor zaalhockey senioren zonder training p.p. € 57,80
Zaalhockey  De contributie voor zaalhockey 8-tallen bedraagt p.p.  € 80,00
   
Zaalhockey in het kader van de HIBC 
 Zaalhockey De contributie voor zaalhockey per team € 150,00
    
Trimgroep Trimleden doordeweeks (alleen trainen)     € 183,10
Donateurs Vriend van MHC € 87,55
Trainingsleden    50% van bovenstaande bedragen 

Conform het ALV besluit van 22 april 2013 zijn de bedragen met de reguliere 3% verhoogd. Dit geldt ook voor zaalcontributie en prestatietoeslag.
De contributiebedragen van de mini’s (F- en E-jeugd) zijn incl. de bijdrage voor de Mini-Slotdag.

Kortingsregelingen:
Na het eerste gezinslid/leden op één adres wordt voor ieder volgend gezinslid een korting van € 5,15 verleend.
De maximale gezinsbijdrage is vastgesteld op € 1.158,75 (geldt niet voor zaalhockey en prestatie hockey bijdragen).
Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 47,- (niet voor Funkey en Hockeyschool) het inschrijfgeld wordt pas berekend bij het toetreden van een regulier team (F-jeugd).

Betaling
"De betaling dient te geschieden via het verstrekken van een incassomachtiging.
Indien deze niet verstrekt wordt of het niet mogelijk is het bedrag te innen met de verstrekte machtiging, zal de contributie met € 10,00 verhoogd worden. Bij betaling ná 1 november wordt het uitstaande bedrag met € 5,00 per maand verhoogd. Indien op 1 mei de contributie niet voldaan is, zal de vordering incl. toeslagen ter inning worden overgedragen aan de deurwaarder."

Bij betaling in termijnen betalen leden hun contributie in 4 termijnen.
Incasso 1e termijnbedrag: medio/eind september 
Incasso 2e termijnbedrag: medio/eind oktober
Incasso 3e termijnbedrag: medio/eind november 
Incasso 4e (laatste) termijnbedrag: medio/eind december  

Boetes
Leden van MHC Oss betalen zelf de boetes die door de KNHB worden opgelegd (bijvoorbeeld ten gevolge van een rode of een gele kaart, niet opkomen). De boetes worden geïncasseerd van het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Restitutie contributie
Zoals besloten in de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2013 zal alleen in bijzondere gevallen worden overgegaan tot restitutie van de eerder betaalde contributie. Deze zijn:

  • Na afloop van het seizoen 25% van de contributie te restitueren indien gebleken is dat het lid 75% van de wedstrijden niet heeft kunnen spelen wegens medische omstandigheden of zwangerschap.
  • Bij gedwongen beëindiging van het lidmaatschap door verhuizing naar elders buiten de regio (bijv. door echtscheiding), restitutie naar rato mogelijk te maken onder aftrek van onze gemaakte kosten (afdracht aan KNHB en verzekering).
  • Indien een lid achteraf meent in aanmerking te komen voor restitutie kan dit, met bewijsstukken, voor 1 juni worden aangevraagd bij de penningmeester.
  • In alle andere gevallen (ook zaalhockey) is de volledige contributie verschuldigd, te betalen via automatische incasso in 1 of 4 termijnen (zaalhockey in 1 termijn).
  • Aanvang lidmaatschap gedurende seizoen naar rato seizoen met een minimum van 50% van de geldende contributie.

Zaalhockey
Tijdens het winterseizoen wordt er zaalhockey gespeeld. De contributie voor zaalhockey wordt geïncasseerd van het in de ledenadministratie bekende bankrekeningnummer.