Opzeggen lidmaatschap

Beste Leden, beste ouders van leden,

 

We attenderen u op het volgende: op de Algemene Leden Vergadering van 2 november j.l. is besloten om de opzegdatum te vervroegen, het opzeggen van het lidmaatschap dient nu uiterlijk op 30 april van het lopende seizoen plaats te vinden. Wanneer men niet opzegt op of voor deze datum, gaat de vereniging er vanuit dat de speler ingedeeld kan worden voor een team voor het nieuwe seizoen en geldt hier een contributieverplichting voor.
 
Het opzeggen dient plaats te vinden via de website mhc-oss.nl, hiervoor moet worden ingelogd. Bij het kopje lidmaatschap is in het drop-down menu een kopje opzeggen. Mochten er vragen zijn omtrent het lidmaatschap, dan kan er contact worden opgenomen met ledenadministratie@mhc-oss.nl.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur MHC Oss
Clubnieuws Overzicht