Beleidsrichtlijn ‘Verzoek verzetten van competitiewedstrijd”

Uitdaging

Het wedstrijdsecretariaat (WS) krijgt steeds vaker verzoeken van teams om wedstrijden te verplaatsen naar een andere dag of tijdstip. Het regelen hiervan kost veel tijd en energie, en leidt tot veel een onwerkbare situatie voor het WS.

 

 

MHC Oss wil haar leden graag een duidelijke richtlijn bieden voor het verplaatsen van wedstrijden en heeft daarom deze richtlijn opgesteld.

 

Voorgestelde Oplossing: Joker Inzetten

Elk team mag per seizoenshelft één keer een joker inzetten om een wedstrijd te verplaatsen. Dit moet altijd in overleg met de tegenstander gebeuren. Wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, zal het WS zorgdragen voor het verzetten van de betreffende wedstrijd.

 

Vooraarden voor het Verplaatsen van Wedstrijden

 • Spelers Tekort: Bij tekort aan spelers moet eerst alle invalmogelijkheden worden gecheckt, met hulp van de lijncoördinator of het WS. Bij 8 of meer spelers kan en moet de wedstrijd gewoon doorgaan.
 • Tijdig Indienen: Het verzoek moet uiterlijk twee weken voor de geplande wedstrijd worden ingediend bij het WS.
 • Overleg: Teams mogen onderling overleggen, maar altijd na akkoord van het WS. Het WS overlegt vervolgens met het WS van de tegenstander. Als de tegenstander niet kan of wil meewerken, blijft de wedstrijd op de geplande datum.
 • Scheidsrechters: Het verplaatsende team zorgt zelf voor scheidsrechters. De ingedeelde scheidsrechters mogen benaderd worden, maar bij verhindering moet het team zelf scheidsrechters regelen.

Als het verzoek van de tegenstander komt, regelt de scheidsrechterscommissie de scheidsrechters.

 • Definitieve Verplaatsing: Alleen het WS kan een wedstrijd definitief verzetten.
  • Vóór de geplande datum spelen mag zonder toestemming van de KNHB.
  • Ná de geplande datum spelen moet vóór de volgende speelronde ingehaald worden om competitiemaatregelen te voorkomen.
 • Beperkingen Joker: Niet gebruikte jokers kunnen niet meegenomen worden naar een volgende seizoenshelft.
 • KNHB Regels: Alle regels van de KNHB kunnen via de volgende link worden nagelezen: link (procedure geen team beschikbaar).

 

Deze richtlijn biedt duidelijke en werkbare regels voor het verplaatsen van wedstrijden, wat de werklast van het wedstrijdsecretariaat vermindert en de leden duidelijke verwachtingen geeft.

Clubnieuws Overzicht