Algemene informatie G-hockey

In het seizoen 2006-2007 is MHC Oss gestart met het aanbieden van hockeyfaciliteiten aan kinderen met een verstandelijke beperking, het G-Hockey. Een enthousiaste groep van volwassenen en kinderen trainen 1x per week van 12.00 tot 13.00 uur onder leiding van het SEC (Sport Expertise Centrum) en enthousiaste vrijwilligers uit de vereniging. Sinds seizoen 2022-2023 zijn we wat deze doelgroep betreft gefuseerd met MHC Rosmalen en twee weer 2 G-teams aanwezig. Beide spelen in de regionale KNHB G-competitie. Daarnaast nemen zij deel aan toernooien. In juni is er een fantastisch eindtoernooi van de KNHB waar elk jaar aan deel wordt genomen.

Waarom G-Hockey?
Het doel van G-hockey is verstandelijk beperkten plezier en voldoening te laten beleven aan hockey- en spel-activiteiten. Het feit dat zij lid zijn van een “echte” sportvereniging met alle daarbij behorende activiteiten bevordert tevens de integratie en kan andere jeugdleden leren op een vanzelfsprekende manier met hun gehandicapte leeftijdgenoten om te gaan.

Voor wie?

- Moeilijk en zeer moeilijk lerenden kinderen
- In de leeftijd vanaf 9 jaar
- Die het leuk vinden om te sporten
- Die in staat zijn om deel te nemen aan hockey-activiteiten

Wat doen we?

- Een keer per week trainen onder deskundige begeleiding
- Meedoen aan de regionale competitie en/of toernooien spelen tegen andere G-teams
- Waar mogelijk deelnemen aan clubactiviteiten


Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met de G-hockey coördinator van MHC Oss:

Jessie Brouwer
g-hockey@mhc-oss.nl