Privacy bij MHC Oss

Privacy is een hot topic. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt rechten en plichten van personen en verwerkers van data. Ook wij als vereniging verwerken data, zoals de gegevens van onze leden. Daarom is het bestuur druk om AVG-proof te zijn op 25 mei 2018. Hoe dat aangepakt wordt, lees je hier.

Privacy officer Tom Ulehake

Het bestuur heeft Tom Ulehake aangewezen als zogenoemde Privacy officer. Hij zorgt voor alle stappen die nodig zijn om op 25 mei 2018 AVG-proof te zijn én dat na die tijd te blijven.  Mocht je suggesties of vragen hebben over privacy binnen onze vereniging, kun je hem hierover benaderen via het mailadres privacy@mhc-oss.nl.

Veranderingen voor leden en vrijwilligers

Voor bestaande leden zullen de nadere voorschriften uit de AVG weinig impact hebben, omdat de meeste impact zit in het beter beschermen van persoonsgegevens, het beter documenteren van de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en het duidelijker/vollediger overeenkomen van rechten en verplichtingen. Wat wel zichtbaar gaat veranderen voor (toekomstige) leden en vrijwilligers is de aanmeldprocedure.

Daarnaast moet iedereen die bij MHC Oss betrokken is bij het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens – bijvoorbeeld als je een e-mailadres van een ander lid deelt – zich bewust worden van de privacyrisico’s en hulp krijgen om dit beter te doen.

De aanpassingen in de beveiliging worden grotendeels uitgevoerd door onze softwareleveranciers, zoals All United waarin we onze ledenadministratie en website bijhouden. Dit zijn professionele partijen die dit voor al hun afnemers op orde moeten hebben.

Wil je hier meer over weten? Lees dan onze Privacy verklaring die onderaan deze pagina te downloaden is als PDF.

Vragen of tips?

Het bestuur is ervan overtuigd dat de privacybescherming binnen onze vereniging met ingang van 25 mei 2018 zal voldoen aan de AVG. Heb je hier vragen over of heb je tips voor Tom? Hij is altijd in voor een bak koffie! Laat van je horen via privacy@mhc-oss.nl 

Downloads: