Algemene informatie sponsoring

De Promocommissie van MHC Oss coördineert alle sponsoractiviteiten en is het eerste aanspreekpunt voor alle leden van de vereniging en voor ondernemingen die MHC Oss (overwegen om te gaan) sponsoren. Alle vormen van sponsoring of contacten met bedrijfsleven of zakelijke organisaties worden gecoördineerd door de PromoCommissie. De PromoCommissie van MHC Oss heeft als taak sponsors voor de vereniging te werven, te behouden en de waarde voor de sponsors duidelijk te maken. Heeft iemand binnen de vereniging een mooie sponsormogelijkheid: Neem vooraf contact op met de Promocommissie. Samen worden de vervolgstappen richting de sponsor genomen.

De reden is goede en duidelijke coördinatie en afstemming tussen alle partijen vooraf en geen wildgroei. De sponsor wordt bekend gemaakt met alle sponsormogelijkheden bij MHC Oss, en hoe de organisatie van een bepaalde sponsorvorm plaats kan vinden. Dat is de eerste juiste stap voor de beste binding tussen de sponsor en de vereniging. De PromoCommissie is verantwoording schuldig aan het Bestuur van de MHC Oss, in het bijzonder aan het gedelegeerde Bestuurslid Sponsoring. De bestemming van de sponsorgelden en sponsormaterialen is een verantwoording van het Bestuur van de MHC Oss.

Give-to-get

De vereniging MHC Oss is trots op haar sponsoren en zal de belangen van de sponsoren binnen de vereniging bewaken. De vereniging stimuleert dat leden van MHC Oss bij aankopen, noodzakelijk advies of in te kopen diensten niet voorbij gaat aan de mogelijkheden van onze sponsoren. Laten we hieraan denken: Give-to-Get!

Ter bescherming van onze sponsoren wordt iedere promotie en of handel via bijvoorbeeld websites of via andere promotionele materialen (o.a. flyers) van concurrerende aanbieders, anders dan de MHC-sponsoren zelf, niet toegestaan via de communicatiekanalen en -mogelijkheden van MHC Oss.

De bestemming van de sponsorgelden en sponsormaterialen die aan de vereniging verstrekt worden dienen door de PromoCommissie voor de Sponsors in hoofdlijnen zichtbaar gemaakt te worden.

De PromoCommissie schept graag mogelijkheden voor enthousiaste informele en zakelijke contacten: dus zowel ‘business to business’, als naar alle leden, familie en aanhang! Inmiddels kon met plezier worden vastgesteld dat onze aanpak in vele gevallen voor die ‘steunpilaren’ (zakelijk) effectief is gebleken!

Sponsor-opties MHC Oss

Sponsoring bij MHC Oss kent vele mogelijkheden. Het sponsorbeleid van de vereniging is vastgesteld aan de hand van het Give-to-Get principe. Dat staat als een ruggegraat in de benadering en in de beleving van sponsoring bij Mixed Hockey Club Oss.

Iedere ondersteuning (=sponsoring) is super waardevol en belangrijk voor alle betrokken partijen. De sponsor, de vereniging en diens financiele huishouding. Het belang van sponsoring wordt erkent door alle leden, Promocommissie en het Bestuur van MHC Oss. Als MHC Oss sponsoring ontvangt, dan is het vasthouden van die sponsoring het belangrijkste wat MHC Oss te doen heeft. De sponsors van MHC Oss zijn met vele vormen van support een betrokken sponsor van onze vereniging. In het kader van transparantie, naar MHC Oss en naar sponsors onderling zijn de volgende sponsoropties benoemd en hieronder uitgewerkt, waarbij bedragen genoemd exclusief de van toepassing zijnde BTW zijn.

Sponsor-groepen en sponsor mogelijkheden MHC Oss:

  • Hoofd-sponsor MHC Oss
  • Hoofdsponsor Jeugd
  • Partner-sponsor
  • Business Club lid
  • G-Hockey-sponsor
  • Project-sponsor
  • Team-sponsor
  • Reclamebord-sponsor