Visie en missie MHC Oss

Onze visie:MHC Oss is een gezonde en ambitieuze hockeyclub waaraan mensen uit Oss en omgeving zich graag verbinden en waar je samen met anderen je op een prettige manier sportief, sociaal en maatschappelijk kan ontwikkelen.
Onze missie:MHC Oss wil van betekenis zijn voor haar leden en allen die de vereniging een warm hart toedragen. De ambitie en gezondheid van onze vereniging blijkt uit de sportieve en gezellige relatie die velen met MHC Oss hebben, uit een gezonde organisatiestructuur en een degelijke financiële huishouding. Echte verbinding met de vereniging betekent dat je sportief gedrag laat zien op het veld, naar elkaar, naar de tegenstander, naar de scheidsrechters en naar het publiek. Leden en relaties van MHC Oss zijn tolerant naar elkaar en naar de vereniging en zijn zich bewust van de rechten en plichten die bij onze vereniging horen. MHC Oss verbindt zich met de leden, sponsors, ouders, vrijwilligers en alle betrokkenen door kansen te bieden elkaar te ontmoeten, talenten in brede zin te ontwikkelen en sportief te scoren. Voor alle teams geldt dat we prettig willen presteren en voor de hoogste teams geldt daarbij dat we gaan voor topprestaties waarbij we het spelen in landelijke competities nastreven.

Onze vereniging wil ook samenwerken met en van maatschappelijke betekenis zijn voor alle onderwijsinstellingen en bedrijven in Oss die gebruik willen maken van onze accommodatie en staat open voor initiatieven ter ondersteuning van anderen.

Betrokken zijn bij MHC Oss betekent dat je vrienden maakt, dat je inzet toont voor onze vereniging door vrijwillig actief te zijn, dat je op een positieve manier gebruik maakt van onze accommodatie, de materialen en de fietsenstallingen dat je clubhuis, kleedkamers en terras netjes houdt. Samen maken we een gezellig en ambitieus MHC Oss, een club om trots op te zijn!

Onze Kernwaarden:1. SportiviteitNorm: Rekening houden met een ander, willen presteren met een open en eerlijke houding, loyaal zijn aan je team en de club.

Zichtbaar gedrag:
Het voorkomen van overtredingen en gele en rode kaarten, je teamgenoten in bescherming nemen en rekening houden met je tegenstanders. Erkenning voor de scheidsrechters en elkaar durven corrigeren.

2. RespectNorm: Waardering hebben voor sportief gedrag, andermans vaardigheden en prestaties. Eerbied hebben voor je omgeving en andermans spullen.

Zichtbaar gedrag:
Een compliment geven of positief kritisch durven te zijn, rekening houden met elkaars grenzen en naleven van fatsoensnormen. Zorgzaam omgaan met materialen en de omgeving en een fatsoenlijk wijze van communiceren.

3. OpenheidNorm: Eerlijke feedback geven, praten met elkaar in plaats van praten over anderen.

Zichtbaar gedrag:
Niet klagen maar je mening op een positieve wijze neerleggen daar waar het hoort.
Heldere antwoorden geven en klagers verwijzen naar verantwoordelijken binnen onze vereniging.

4. GastvrijheidNorm: Een ander het gevoel geven welkom te zijn op het veld en in het clubhuis. Gezelligheid uitstralen en dienstbaar zijn voor een ander.

Zichtbaar gedrag:
Gericht zijn op ontmoetingen en gezelligheid, uitnodigend, sociaal en behulpzaam zijn. “Een warm nest”voor een ander willen zijn. Toegankelijk zijn en een open houding aannemen.

5. BetrokkenheidNorm: Oprecht verbinden aan MHC Oss waarbij sprake is van plezier en presteren met als doel jezelf en anderen te ontwikkelen.

Zichtbaar gedrag:
Interesse tonen voor je team, de club, de ander! Pro-actief zijn, bereid zijn iets extra’s te doen voor de vereniging en saamhorigheid tonen, doen wat je zegt en je verplichtingen nakomen.

6. AmbitieNorm: Er voor willen gaan! Je eigen talenten en die van een ander ontwikkelen. Succesvol willen zijn en gaan voor kwaliteit.

Zichtbaar gedrag:
Inzet tonen binnen de lijnen en daarbuiten. Een bijdrage leveren aan de prestaties van je team en de club.

7. TrotsNorm: Het gevoel uitstralen dat je iets moois bereikt hebt, dat je voor je team of je tegenstander iets betekent, dat je invloed hebt op de vereniging hetgeen kan leiden tot succes.

Zichtbaar gedrag: Enthousiasme en zelfbewustzijn, geloof in andermans kunnen, gericht zijn op oplossingen en opkomen voor de belangen van de club, trots zijn op je team en MHC Oss.