Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
Inschrijving voor Senioren (vanaf 18 jaar)
Inschrijving als trainingslid
Ik heb al eerder gehockeyed
Inschrijving voor Bedrijfshockey
Zijn er reeds gezinsleden lid van MHC Oss, aanklikken indien ja!
Heeft u voorkeur voor een bepaald team of spelniveau?
Bent u in het bezit van een scheidsrechterskaart? Zo ja, nummer
Emailadres ouders indien afwijkend van hierboven
Telefoonnummer ouders indien afwijkend van hierboven
Voor Jongste Jeugd en Junioren: School, groep/klas
Voor Jongste Jeugd en Junioren: wil graag in team bij
Ik stel mij beschikbaar als vrijwilliger, aanklikken indien ja
Wat kunt u als vrijwilliger voor onze vereniging betekenen ?
Opmerking