Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
Inschrijving voor Senioren (vanaf 18 jaar)
Inschrijving als trainingslid
Ik heb al eerder gehockeyed
Inschrijving voor Bedrijfshockey
Zijn er reeds gezinsleden lid van MHC Oss, aanklikken indien ja!
Heeft u voorkeur voor een bepaald team of spelniveau?
Bent u in het bezit van een scheidsrechterskaart? Zo ja, nummer
Emailadres ouders indien afwijkend van hierboven
Telefoonnummer ouders indien afwijkend van hierboven
Voor Jongste Jeugd en Junioren: School, groep/klas
Voor Jongste Jeugd en Junioren: wil graag in team bij
Ik stel mij beschikbaar als vrijwilliger, aanklikken indien ja
Wat kunt u als vrijwilliger voor onze vereniging betekenen ?
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking