Algemene informatie Jeugd

Bij de jeugd zijn er categorieën, die op leeftijd zijn ingedeeld in 4 groepen:
A (16-18 jaar), B (14-16 jaar), C (12-14 jaar), D (10-12 jaar).

Technische Commissie (TC) Jeugd
De TC-Jeugd is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van het jeugdhockey. Het beleid is erop gericht zowel in prestatief als in recreatief opzicht het hockey bij de jeugd te stimuleren. Daarbij wordt gestreefd naar het hoogst haalbare voor elk kind persoonlijk. Ieder team wordt begeleid door een coach, die daarbij ondersteund wordt door de coördinator van de TC-jongens resp. TC-meisjes. De elftallen trainen minimaal 1 keer per week. De trainers worden begeleid door de hoofdtrainer. Naast de reguliere competitiewedstrijden worden er toernooien en - tijdens de winterstop - oefenwedstrijden georganiseerd.

Selectie jeugdteams
Voor het afsluiten van het seizoen moet het voor elk jeugdlid duidelijk zijn in welk team met het daarop volgende seizoen speelt. Daartoe worden twee keer per seizoen de spelers en speelsters beoordeeld aan de hand van speciaal daarvoor ontwikkelde formulieren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar techniek en inzicht, maar ook naar inzet bij trainingen en wedstrijden. De beoordeling vindt plaats door (de) (hoofd)trainer(s), coaches en de begeleidende coördinatoren. Na overleg in de TC Jeugd worden de teams vervolgens samengesteld. Overigens is het zo, dat bij de recreatieve teams zo mogelijk ook rekening wordt gehouden met de voorkeur van spelers en speelsters.

Wil je ook hockeyen?
Als je voor 1 oktober van het betreffende seizoen 10 jaar bent geworden heb je de leeftijd voor een elftal. Voordat we nieuwe spelers kunnen toevoegen aan een elftal, is het beleid van de Technische Commissie Jeugd, dat aspirant-leden eerst 10 lessen in de Hockeyschool volgen om de basistechnieken en spelregels van het hockey eigen te maken.